German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 174:

İsa Ne mutlu yüreği temiz olanlara! Çünkü onlar Tanrıyı görecekler. (Matta 5,8) sözleriyle ne demek istemiştir? (DE)

 

Yanıt: Yüreğin temizliği, Eski Ahitteki Levililer kitabında yazılı kurallara göre ritüel yıkanma (abdest) ile ulaşılan şeriata göre temizlik durumu ile aynı değildir. Bu, İsa ile Ferisiler arasında sürekli tekrarlanan bir münakaşa konusu olmuştur. İsa, bununla ne kastettiğini Matta 15,10-20 ayetlerinde açıklamıştır:

 

İsa, halkı yanına çağırıp onlara, "Dinleyin ve şunu belleyin" dedi. "Ağızdan giren şey insanı kirletmez. İnsanı kirleten ağızdan çıkandır." Bu sırada öğrencileri O'na gelip, "Biliyor musun?" dediler, "Ferisiler bu sözü duyunca gücendiler." İsa şu karşılığı verdi: "Göksel Babam'ın dikmediği her fidan kökünden sökülecektir. Bırakın onları; onlar körlerin kör kılavuzlarıdır. Eğer kör köre kılavuzluk ederse, ikisi de çukura düşer." Petrus, "Bu benzetmeyi bize açıkla" dedi. "Siz de mi hâlâ anlamıyorsunuz?" diye sordu İsa. "Ağza giren her şeyin mideye indiğini, oradan da helaya atıldığını bilmiyor musunuz? Ne var ki ağızdan çıkan, yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten de budur. Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten bunlardır. Yıkanmamış ellerle yemek yemek insanı kirletmez. (Matta 15,10-20)

 

Yüreğin temizliği kendini en başta insanın nasıl konuştuğunda gösterir, çünkü insanın sözlerinde düşünceleri ve yüreğindeki dilekler kendini gösterir. Yüreğin temizliğinin meyvesi ise Tanrıyı görmek, yani Tanrınun huzuruna kabul edilmektir (bkz. Matta 18,10). Eski Ahitin dilinde kralın maiyetinin üyeleri, kralın yüzünü görenlerdir.

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?