German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 178:

Vaftizci Yahya Markos İncilinde şöyle diyor: Ben sizi suyla vaftiz ettim, ama O sizi Kutsal Ruh'la vaftiz edecektir (Markos 1,8). Matta İncilinde ise: O sizi Kutsal Ruh'la ve ateşle vaftiz edecek (Matta 3,11b). Burada ateşle vaftiz ne anlama geliyor? (TR)

 

Yanıt: Vaftizci Yahya tarafından Matta 3,11b ayetinde duyurulan ve Havarilerin İşleri 1,15te İsanın yakında gerçekleşeceğini söylediği ruhsal vaftiz, başlangıcına Pentekost bayramında (Kutsal Ruhun havarilerin üzerine inişi; Havarilerin İşleri 2,1-4) bulur. Buna göre havariler İsanın kurtarıcı eylemine iman aracılığıyla (bkz. RomalılaraMektup 6,4) günahları affetme ve Kutsal Ruhu bağışlama yetkisine sahip suyla vaftizi İsanın adına bağışlayacaklardır (bkz. Havarilerin İşleri 2,41; 8,12.38 ve diğer ayetler). Vaftizci Yahyanın vaftizle ilgili kullandığı ateş betimlemesi vaftizin arındırıcı, temizleyici karakterini vurgulamaktadır. Ateş, su gibi materyal olmayan ancak daha etkin olan bir arıtma aracıdır, bu nedenle Eski Ahitte defalarca geçer (bkz. Yeşaya 1,25; Zekeriya 13,9; Malaki 3,2-3; Sirak 2,5 vd.). Bu nedenle ateş Tanrının etkinliğinin ve Onun yürekleri arıtan Ruhunun sembolüdür.

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?