German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 18:

Siz hristiyanlarda boşanmak yasak mı? Eğer iki insanın arasındaki sevgi kaybolmuşsa, onları birarada tutmak işkence etmek olmazmı? Eğer dininiz boşanmayı yasaklıyorsa Amerika'da ve Avrupa'da boşanma oranları neden bu kadar yüksek? Gazetelerde her iki evlilikten birinin sona erdiği yazıyor? (TR)

 

Yanıt: Hristiyan düşüncesine göre evlilikteki sevgi, yaşam boyu sadakatle tamama erişir. Evlilikte gerçekleşen, eşlerin birbirlerine koşulsuz yönelimi ve birbirlerine, değişen çevre şartlarından etkilenmeyecek şekilde bağlılıklarıdır. Eşler birbirlerine tutundukları zaman, ne olursa olsun aşabilirler. Böylesi bir tutum insanın bu konuda Tanrının ona yardım etmesine izin verdiği derece yetkin olduğu, insanların birbirlerine destek olmalarının çok yüce bir şeklidir ve dayanışmanın büyük bir işaretidir. Bu sadakatle sürdürülen bir evlilik, İsa Mesihte insanlara ve dünyaya koşulsuz sevgisini ve kabulünü açıklamış olan Tanrının sevgisine açık olur.

 

Katolik imanına göre sakramental (yani kutsal gizemi taşıyan) evlilik, yani kilise evliliği, İsa Mesihin kilisesine duyduğu sevgiye benzer tanımlanan bir bağdır (bkz. İncil, Efeslilere Mektup 5,21-33). Mesih, beden alışı, ölümü ve dirilişinde kendini Kilisesine armağan etti ve kendini onun için feda etti. Yalnız bu anlayış içerisinde evlilik sakrament olarak anlaşılabilir ve yaşanabilir. Evlilik, Mesihi izlemenin yollarından biridir.

 

Hristiyan eşler bu bağlarında, Mesihin Kilisesine olan sevgi ve sadakat bağına da dahil olduklarını bilirler ve sakramental evlilikten sadakatlerini sürdürmek için güç alırlar. Bu bağ, bir karşılıklı güven bağıdır; içinde hata, yanlış veya monotonlaşma da olabilecek bir süreçtir; ancak tüm bunlar hristiyanlar için sadakatten vazgeçmek için sebep teşkil etmez. Eşlerden biri evlilik birliğini terketmiş bile olsa, diğer eş sadakat içinde eşine bağlı kalır. Yalnız kalışını, bilinçli ve imanlı olarak Mesihi izleyişinde kendi haçı olarak taşımaya devam edebilir.

 

Federal Almanya Episkoposluklarının ortak sinodu hristiyanca yaşanan evlilik ve aile konusunda şunları söylüyor:

Ölüme kadar bağlılıkla her bir eş, bizi hiçbir şeyin ayıramayacağı Mesihin sevgisini, diğer eşe yakın kılmaktadır (bkz. İncil, Romalılara Mektup 8,35). Tüm yaşam sürecini kapsayan böylesi bir sadakatte hristiyanca varoluşun doluluğu, mükemmelliği kendini gösterir: eşin dirilişine inancı da kapsayan Dirilen Rabbe iman; Mesihe güvenle diğer eş için de en iyi umudu beslemek; Mesihin sevgisiyle sahip olunan, diğer eşe destek ve dayanak sunan sevgi.

Evlilikte yaşanabilecek bunalım ve kopmalar durumunda da rahiplerin ruhsal ve çobansal yardımını almak yararlı ve gereklidir.

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?