German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 185:

İsanın soyağacı iki İncilde birbirinden farklı. Bunlardan hangisi doğru? (TR)

 

Yanıt: İsanın soyağacının farklı gösterildiği bölümler Matta 1,1-17 ile Luka 3,23-38dir. Matta İncilindeki soyağacı, kadınlar tarafından İsrail dışı katılımları vurgulasa da (3., 5., 6. ayetler) İsanın İsraili kökeniyle sınırlıdır. Bu aktarı İsayı, mesihi vaatle, İbrahim ve Davut peygamberle ve davudi soyla bağlantılı kılmak amacıyla şekillenmiştir (Tevrat, 2. Samuel 7,1vd; Yeşaya 7,14vd). Lukadaki soyağacı ise daha evrenseldir ve bütün insanlığın en başında yeralan Ademe kadar uzanır ve böylece Mattadakinden daha evrensel bir karakter taşır. İsa, Ademin soyundan olarak ve Adem gibi dünyasal bir babası olmaksızın yeni bir insanlık soyunu başlatmaktadır; bu noktada Luka yeni Adem (bkz. Romalılara Mektup 5,12) kavramını düşünmüştür. Her iki listede Davuttan Yusufa kadar yalnızca iki isim aynıdır. Bu farklılıklar, yasaya göre nesebin (Levililerin yasası, Tesniye 25,5) doğal neseple eş tutulmasıyla açıklanabilir. Ayrıca Mattada soyağacının sistematik karakteri İsanın soyağacındakilerin herbiri yedi isimden oluşan üç gruba bölünmesiyle vurgulanmaktadır (bkz. 6,9); bu şema Yoram ile Uşiya arasında üç kralı çıkarmayı ve Yekoniyayı (azet 11,12) iki kere saymayı gerektirmektedir (Yunancası Jechonias olan bu isim, benzer iki İbranice adın Jojakim ve Jojachimin tercümesi olabilir). Her iki liste de İsanın yalnızca kanun önünde babası görünen Yusuf ile sona ermektedir; o zamanın düşüncesine göre yalnızca kanuni babalık da (evlat edinme vs. dahil olmak üzere) tam miras hakkını kazandırırdı, burada da Mesih soyundan olmak hakkını kazandırmaktadır. Bu nedenle Meryem Ananın da bu soy silsilesine dahil sayılması olasıdır, ancak İncilciler bundan bahsetmemektedirler.

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?