German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 188:

Yehova şahitleri İsanın çarmıha gerilmediğini, bunun yerine bir direğe asıldığını iddia ediyorlar. İsanın çarmıha gerilerek öldürüldüğüne dair kanıtlar var mıdır? (TR)

 

Yanıt: Çarmıh bir idam aracıdır; önceleri bir direk şeklindeydi (Yunanca: stauros, Latince: crux, anlamı işkence ağacı), ancak Romalılarda ise yatay bir direk daha takılıydı; çarmıha germek ise (Yunanca: staurun) bu şekilde gerçekleştirilen idamları tanımlar. Genel olarak bakıldığında çarmıha germek en acımasızca ve dehşet verici ölüm şekli (Çiçero, In Verrem II, 5, 64, 165) olarak görülüyordu. Bu idam şeklinin nereden ve ne zamandan kaynaklandığı tam olarak bilinmemektedir. Tarihteki izler Medler ve Persleri göstermektedir. Eski Ahitte halihazırda idam edilmiş ve öldürülmüş olanların kazığa çakılabilmeleri veya direğe asılabilmelerine karşın (Tekvin 40,19; Tesniye 21,22), Filistinde İsadan önce 1. yüzyıldan beri uygulanmaktaydı. Roma hukukuna göre çarmıha gerilme cezasına yolaçabilecek suçlar gasp, cinayet, ihanet, Sezara hakaret ve isyan çıkarmaktı. Belli kuralların eksik olması durumunda çarmıha germe yöntemi değişik şekiller alabilir. Normalde bu cezaya çarptırılan kişi kırbaçlandıktan sonra çarmıha gerileceği yere kendisinin taşıyacağı bir direğe (patibulum) kollarını açarak bağlanır ya da çakılırdı ve çarmıha gerileceği yerde hazır bulunan bir direğe haç ya da T şeklinde (T şekli: crux commissa, haç şekli: crux immissa) asılırdı. Çekeceği acıları dindirmek için kendisine önceden uyuşturucu bir içecek verilirdi. Ölümü geciktirmek için direğin ortasına destek olarak bir çıkıntı (sedile) eklenmiştir. Çarmıha gerilmiş olan acı çekerek boğulma şeklinde ölür. Normalde cesedi vahşi hayvanlara yem olması için ya da çürüyene dek çarmıhta bırakılabilir, ancak istenirse defnedilebilirdi.

 

İsanın çarmıha gerilişi genel olarak bu tanıma uymaktadır, ancak detaylarda soru işaretleri doğmaktadır. Vali konağının önünde gerçekleştirilen kırbaçlamadan dolayı (Markos 15,15; Yuhanna 19,1) İsa kollarına takılan direği Golgota tepesine taşıyamayacak kadar güçsüzdür (Markos 15,22). Kendisine sunulan uyuşturucu içeceği Markos 15,23e göre reddetmiştir. Büyük olasılıkla çıplak olarak (Markos 15,24; Yuhanna 19,23) elleri ve ayaklarından (Yuhanna 20,25; Luka 24,39; Havarilerin İşleri 2,23) T şeklinde ve kendisiyle beraber çarmıha gerilmiş olan diğer iki kişinin (Markos 15,27) çarmıhlarından daha yüksek olmayan bir çarmıha çivilenmiştir. Çarmıhına adını ve suçunu belirten Aramice ve Yunanca yazılı bir levha asılmıştır (Markos 15,26; Yuhanna 19,19). Bu korkunç olayın tanıkları Celileli kadınlardır (Markos 15,40; Yuhanna 19,25). İsanın cesedinin çarmıhtan indirilmesi Pilatusun verdiği izinle Arimateyalı Yusuf tarafından Sept gününün başlangıcından (Cuma akşamı) önce gerçekleştirilmiştir (Markos 15,43; Yuhanna 19,38). (Alıntı yapılan eser: Lexikon für Theologie und Kirche, alıntı yapılan makale: Willibald Bösenin Kreuzigung başlıklı makalesi, Cilt 6, Freiburg i. Br., Herder 1997. Alıntı yapılan makalede bu konudaki diğer kaynaklar da belirtilmektedir.)

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?