German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 195:

Aziz ilan edilmenin anlamı nedir? Cennete iki sınıflı bir toplum mu var? (TR)

 

Yanıt: Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri, insanın vaftiz olmaya çağrılmasıyla bağlantılı olan kutsallığa çağrı ve aziz ilan edilmenin anlamı hakkında şunları söylemektedir:

 

824 Mesihle birleşmiş Kilise, Onun sayesinde kutlulaşır; Kilise de Onun sayesinde ve Onda kutlulaştıran olur. „Kilise nin bütün işi insanların Mesihte kutlulaşmasına ve Tanrı nın yücelmesine yöneliktir.(SC 10) Esenliğin bütün yolları (UR 3) Kilise ye teslim edilmiştir. Tanrının lütfu sayesinde kutsallığı onda elde ederiz.(LG 48)

 

825 „Kilise yeryüzünde kusurlu olsa da, gerçek bir kutsallıkla bezenmiştir.(LG 48) Mensupları kutsal yetkinliğe sahip kılınmalıdır. „Durumları ve yaşam biçimleri ne olursa olsun Mesihe inanan böylesi büyük ve böylesi bol esenlik yoluyla güçlendirilmiş herkes kendi yolunda yürümek üzere Tanrı tarafından Babanın yetkin kutsallığına erişmeye çağrılmıştır.(LG 11)

 

826 Sevgi kutsallığın can damarıdır. Herkes sevmeye çağrılmıştır: Sevgi kutlulaştırma yollarının hepsini yönetir, onlara ruh verir ve onları kendi akıbetlerine götürür.(LG 42)

 

827 „Oysa sırf halkı günahlarından kurtarmak için gelen kutsal, masum, lekesiz Mesih, günah işlemedi, bağrında günahları barındıran Kilise ise hem kutsal hem de arınmaya muhtaçtır, gücünü sürekli olarak tövbe etme ve yenilenmenin ardından gitmeye harcamaktadır. (LG 8, bkz. UR 3) Kilisenin bütün üyeleri, yöneticiler dahil, kendilerini günahkâr saymalıdırlar. Dünyanın sonuna kadar herkeste İncilin iyi tohumuna günahın deliceleri karışmış olarak kalacaktır. Şu halde Kilise Mesihin esenliğiyle etkilenmiş kutlulaşma yolundaki günahkârları bir araya getirmektedir.

 

828 Bazı inanlılarını aziz ilan ederek, kısacası bu inanlıların erdemleri kahramanca uygulamış olduklarını ve Tanrının lütfuna sadık kalarak yaşadıklarını törenle ilan ederek, Kilise kendinde bulunan kutsallık Ruhunun gücünü kabul etmiş olmakta ve inanlılara bu kişileri örnek ve aracı olarak göstererek umutlarını desteklemektedir.(Bkz. LG 40, 48-51) "Aziz ve azizeler Kilise tarihindeki en zor anlarda yenilenme kaynağı olmuşlardır."(CL 16, 3) Nitekim, "kutsallık Kilisenin havarisel etkinliğinin ve misyoner atılımının gizli kaynağı ve yanılmaz ölçüsüdür"(CL 17, 3).

 

829 "Kilise Meryem Ananın kişiliğinde kendisini lekesiz ve pürüzsüz yapan yetkinliğe ulaşmıştır bile. Mesih inanlıları hâlâ kutsallık yolunda ilerlemek için günaha karşı zafer kazanmak çabası içindedirler: İşte bu nedenle gözlerini Meryem Anaya çevirirler"(LG 65): Kilise onun sayesinde şimdiden tamamen kutsaldır.

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?