German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 212:

Hristiyanların vaftiz için neden bir vaftiz annesi/babasına ihtiyaçları vardır? Bu eğer ebeveynler ölürse çocuğu koruyacak birini sağlamak için midir? (TR)

 

Yanıt: Vaftiz sırasında erkekler veya kadınlar vaftiz anneliği/babalığı görevini üstlenirler. Bu görev bir taraftan ebeveynlerle veya diğer vasilerle birlikte çocuğun hristiyanca eğitilmesi ve çocuk yetişip bireysel olarak imana tanıklığa yetkin oluncaya dek bu eğitimin derinleştirilmesi sorumluluğunu içerir. Yetişkinlerin vaftizinde ise vaftiz anneliği/babalığının diğer bir yönü öne çıkar: vaftiz annesi/babası, vaftiz edilen kişiyi iman yolunda desteklemek görevi bulunan kilise cemaatini temsil eder.

 

Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri vaftiz anneliği/babalığı makamı hakkında şunları söylemektedir:

 

1255 Vaftizle elde edilen nurun açılabilmesi için ailelerin yardımı çok önemlidir. Vaftiz babası ile vaftiz annesinin görevleri işte bu noktada başlar, bu kişiler, çocuk ya da erişkin olsun, yeni vaftiz olan kişiye Hıristiyanlık yaşam yolunda(Bkz. CIC, can. 872-874) yardım edecek sağlam inançlı kişiler olmalıdırlar. Onların görevi gerçek bir Kilise görevidir(Bkz. SC 67) (officium). Vaftizle alınmış nurun korunmasında ve gelişmesinde Tüm Kilise cemaatine sorumluluk düşmektedir.

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?