German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 217:

Tanrı herşeye kadirse, yani her şeyi yapabiliyorsa, o zaman neden bir oğula ihtiyacı var? (TR)

 

Yanıt: Bu sorunun şekli, soruyu soranın hristiyanlığın Tanrı öğretisi hakkında bazı yanlış anlamaları olduğunu göstermektedir. Hristiyan imanının kabul ettiği Tanrının mutlak kudreti, Tanrının Üçlübirliği şeklindeki hristiyan imanını, yani Tanrının Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olmak üzere üç uknuma sahip olması inancını asla dışlamaz.

 

1. Hristiyanların Tanrının tekliğine ve eşsizliğine inanırlar

 

İsanın Tanrı hakkındaki mesajı kısaca şöyle ifade edilebilir: Tanrı, Baba ve Herşeye Kadir Olan. Kitabı Mukaddes metinleri, şunu açıkça gösterirler: Biz iki veya üö Tanrıya değil, Tek Tanrıya inanırız. Bu metinlerde daha çok ifade edilen şudur: Tanrının kendisini öylesine bir eşsiz olarak açınladığına inanıyoruz ki, O yalnızca tek olabilir. Çünkü başka tanrılarla sınırlanmış veya hatta kısıtlanmış bir tanrı asla herşeye kadir Baba olamaz. En üst yücelik olarak kabul edilen şey tek ve tamamen eşsiz olmalıdır. Eğer Tanrı tek değilse, o zaman hiç Tanrı yoktur (Tertulyan, kilise babası, tahminen İ.S. 155-220).

 

2. Tanrı; Baba, Oğul ve Kutsal Ruh

 

Üçlübir Tanrı hakkındaki hristiyan ifadesi en kısa şekliyle: üç uknumlu tek Tanrıdır. Yani bu ifade bir şahıs=üç şahıs veya bir Tanrı=üç Tanrı gibi çelişkili bir ifade değildir. Athanasçı iman ifadesi olarak anılan (aziz Athanasyustan olmayıp, İ.S. 500 yıllarında formüle edilmiş olan) ikrar şöyle der:

 

Uknumları karıştırmadan ve cevheri ayırmadan Üçlübirlik içinde Tek Tanrıyı ve birlik için Üçlübiri onurlandırırız (Neuner Roos, n. 915)

 

Üçlübirlik Bayramının giriş duası da benzer ifadeler içerir:

 

Bir şahıs birliğinde değil, aksine Tanrısal cevherin üç uknumunda Oğlun ve Kutsal Ruhla birlikte sen Tek Tanrı ve Tek Rabsin.

 

Üçlübir Tanrı hakkındaki bu iman ifadesi hiç bir yaratılmışın kendi başına bulamayacağı veya asla kavrayamayacağı derin bir gizemdir. Bu sınırsız ve aşkın bir sevginin gizemidir: Tanrı yapayalnız bir varlık değil, aksine kendi aşkınlığıyla kendini armağan eden ve açınlayan, Baba, Oğul ve Kutsal Ruhun birliği içinde yaşayan ve birliği armağan edip temellendirebilen Tek Tanrıdır. O kendi içinde yaşam ve sevgi olduğu için bizler için de yaşam ve sevgi olabilir. Bu iekilde ezelden beri Tanrının gizemine bağlanmış durumdayız. Tanrının ezelden beri insan için yeri vardır. Sonuç olarak Üçlübir Tanrıya olan iman ifadesi şu cümlenin açıklamasıdır: Tanrı sevgidir (Yuhannanın 1. Mektubu 4,8.16b). Tanrının ezelden beri kendi içinde yaşam ve sevgi oluşu Onun mübarekliği anlamına gelir ve ölüm ve nefretle dolu bir dünyanın ortasında bizler için umudu temellendirir. İmanda en son ve en derin gerçekliğin yaşam ve sevgi olduğunu ve Kutsal Ruhta Mesih İsa aracılığıyla bizlerin bu gerçekliğe paydaş kılındığını bilebiliriz. (Katholischer Erwachsenen-Katechismus, S. 85)

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?