German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 222:

İbrahim peygamber hintli miydi? Bir internet sayfasında yahudi tarihçi Flavius Josephusun yahudilerin hint kökenli olduklarını yazdığı iddia ediliyor. (DE)

 

Yanıt: Yahudi tarihçi Flavius Josephusun (yakl. İ.S. 37-100) böylesi bir düşüncesi ve bunun için sebeplerinden ve yine anılan internet sayfasından haberdar değilim. Genel olarak adı aslında Abram (Kuzey sami dili: Tanrı yücedir) olan eski İsrail atası İbrahim (halkların babası) tarihsel açıdan İsadan önce 18./19. yüzyılda yaşamış yarıgöçebe bir küçükbaş hayvan sürü sahibi olarak görülür ki, imanda üç dünya dininin atası olmuştur: Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet. İbrahim, Ataların Tanrısı Eli rehber olarak almış grubuyla birlikte ülkeyi dolaştı. Bu Tanrı ne göklerle ne de herhangi bir tapınakla ilintili olmaksızın, kendini açınladığı bu ata ve onun ailesiyle bağ içindeydi ve onların yolunu beraber katetti. Tanrı burada atalar döneminin yarı göçebe kabilesini koruyan çoban olarak görülmektedir. İbrahimin göçleri aslında Hebron yöresiyle sınırlı olsa da tekvin kitabı bunu daha geniş kapsamlı ve halklar tarihiyle ilgili bağlamlarda göstermektedir. İbrahim inananların örneği olarak tasvir edilir. Oğlu İshakı kurban etmesiyle ilgili aktarı İbrahimin tanrı için herşeyini feda etmeye hazır olduğunu göstermektedir. Ancak Tanrı insan kurbanını reddetmiştir. (Udo Tworuschka, Lexıkon: Die Religionen der Welt. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 1999, S. 14vd)

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?