German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 223:

Eski Ahitteki Tekvin (Yaratılış) kitabına göre Adem ile Havvanın yalnızca iki oğulları vardı. Peki o zaman insanlar nasıl çoğaldılar? (TR)

 

Yanıt: Bu soruyu iki karşıt görüş yanıtlamaktadırlar, yani bütün insanlar ilk insan çiftinden mi (Monogenismus), yoksa birden fazla ve tahminen aynı sıralarda farklı yerlerde ortaya çıkan insanlardan mı (Polygenismus). Kitabı Mukaddes bu konuda çok açık bir yanıt vermemektedir. İlk insan çiftinin yaratılışı hakkındaki Kitabı Mukaddes aktarısı günümüz bilimsel verilerinin ışığında insanın kökeni konusunda bilimsel, tarihi bir noktayı sergilememekte, bunun yerine Tanrının insanlığın yaratıcısı ve insanlık tarihinin efendisi olduğu şeklindeki inancı ortaya koymaktadır. Yeni Ahitte Adem-İsa parallellemesi (Romalılara Mektup 5,12-21; Korintlilere 1. Mektup 15,20-22) gerçi Eski Ahitin yaradılış aktarısına bağlantı kurmaktadır, ancak burada asıl sözkonusu olan Mesih ile açılmış olan esenlik durumunun Mesihten önceki dönemle farkını ortaya koymaktır.

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?