German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 224:

Evlilik sebebiyle müslümanlığa geçmiş bir hristiyan yeniden hristiyanlığa dönebilir mi? (DE)

 

Yanıt: Soru biraz karmaşık durumdadır. Bu nedenle yanıtı a ve b şıkkı olarak ikiye ayırıyorum. a) Müslümanlığa geçmiş olan bir hristiyan (burada büyük ihtimalle katolik hristiyan kastedilmektedir) hristiyanlığa dönebilir ve hatta dönmelidir. Bunu yapmadığı sürece apostat (dinden çıkmış) ve bu nedenle aforoz edilmiş durumdadır (bkz. Can. 1364 § 1). İkinci olarak b) Kiliseden ayrılmış ve (herhangibir şekilde, örneğin yalnızca resmi evlilik veya islami şekilde) evlenmiş olan kişinin evliliği (kilise hukuku açısından) geçerli midir? 1983 tarihli kilise yasası madde 1117ye göre evlilik geçerli sayılıyordu. Bu madde 19 Aralık 2009 tarihinde Papa tarafından değiştirildiği için böylesi evlilikler kilise hukuku açısından artık geçerli değildir. Artık yeniden eski kural geçerlidir: Bir defa katolik, ebediyen katolik. (Prof. Dr. Reinhold Seebott, Frankfurt)

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?