German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 229:

Hristiyanlık Meryem Ananın sadece Tanrının bir kulu olduğunu söylüyor, ancak onu hem de Tanrıanası olarak adlandırıyor. Bu ünvan hristiyanlığı Eski Mısır dininin üçlü Tanrı inancına benzetmez mi? (TR)

 

Yanıt: Soruyu soranın öncelikle Sorular ve Yanıtlar 8 sayfasında 71. ve 72. sorulara yanıtımızdaki Tanrıanası ünvanının açıklamasını, özellikle bu yanıtın ikinci bölümünü okumasını öneriyoruz. Katholischer Erwachsenen-Katechismus kitabının 1. cilt, 171. sayfasından şu bölümü aktarmak istiyoruz:

 

Lukanın meleğin müjde getirişi hakkındaki aktarısı Meryemin bu anne oluşunu daha iyi açıklar: o yalnızca İsanın ve Rabbin annesi değil, Tanrıoğlunun da annesidir. Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi'nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek (Luka 3,15; bkz. Galatyalılara Mektup 4,4). Bu ifadede Eski Ahitte Tanrının yüceliğinin bir ışık bulutu şeklinde İsrail halkının önünen geçişine (bkz. Çıkış 13,21), evet İsrailin ortasında kutsal çadıra yerleşmesine bir benzerlik bulunabilir (bkz. Çıkış 40,34). Burada bulut Tanrının halkının içinde kudretli mevcudiyetinin sembolüdür. Şimdi İncile göre Kutsal Ruh Meryem Ananın üzerine geldiği zaman bunun anlamı, Meryem Ananın Tanrının yeni konutu, içinde Tanrının sözünün aramızda yerleştiği yeni ahit çadırı olduğudur (bkz. Yuhanna 1,14).

 

Kitabı Mukaddesten bu ifadelerden yola çıkarak Kilise 3. Genel Konsil olan Efes Konsilinde (431) şunu öğretti: Meryem Ana Tanrıanasıdır. Bu ifade bütün hristiyanların ortak ifadesidir. 16. yüzyılın reformcuları da bu ifadeye bağlı kalmışlardır. Tanrıanası ifadesini yanlış anlamamak gerekir. Elbette ki Meryem Ana Tanrıyı Tanrı olarak doğurmamıştır. Öyle olsaydı bu durum İncil değil, Tanrılıktaki dişi bir karakterden veya bazen dörtlü Tanrı kavramından bahsedilen tamamen mitolojik bir şey olurdu. Meryem Ana, İncilde tanıklık edildiği ve Kilisede inanıldığı gibi Tanrının yarattığı bir insandır. O, Tanrıyı Tanrı olarak değil, İsa Mesihi Tanrılık vasfıyla özbağını sürdüren insan olarak doğurmuştur. Bu nedenle Meryemin Tanrıanalığına olan ifade sonuçta tek bir şahısta hem Tanrı hem insan olan İsa Mesihe inanç ifadesidir. Kilise Meryem Anayı Tanrıanası olarak onurlandırdığı zaman, bununla Tanrıyla insanlar arasında aracı olan şahsiyetiyle İsa Mesihi yüceltmek istemektedir.

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?