German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 233:

İsa geri gelecek mi? Eğer gelecekse neden? Haçıyla halihazırda herkesi kurtarmış olduğu söylenmiyor mu? (TR)

 

Yanıt: Daha Eski Ahitte Tanrının halkının bütün kötülüklerini cezalandıracağı, ancak aynı zamanda halkını kurtarıp yeniden ayağa kaldıracağı Rabbin gününden bahsedilmektedir. Burada kastedilen şey ilk defa İncilde çok belirgin bir hale gelir: İsa Mesihin yüceliği içinde geri geleceği günü bekliyoruz. O zaman İsa bütün dünyanın önünde açınlanacaktır. O diriler ve ölüler üzerine Tanrı tarafından atanan yargıçtır. Kitabı Mukaddes bunu görkemli betimlemelerle tarif eder. Ancak bu betimlemelerin hepsi aynı şeyi söyler: Sonunda Mesih ve Onunla birlikte Gerçek ve Adalet zafere erişecektir. O zaman küçük ve mazlumlar da, unutulan ve görmezden gelinenler de, terör ve felaketlerin kurbanları da haklarına kavuşacaklar; bütün kötülük ve haksız şiddet yokolacaktır. Son Günün Yargısı hakkındaki bu mesaj bu nedenle aslında bir müjdedir. [...]

 

Bu şekilde biz [hristiyanlar] İsadan zamanın tamama ermesini bekleriz. Bu hem sevinç veren bir mesaj, aynı zamanda zamanımızın anlamı açısından da büyük öneme sahip bir şeydir. Zamanın tamama ermesini bir gerçekleştirmeyeceğiz, bunu Rab yapacaktır. Bunu anlayan kişi, artık asla dünyevi cennet vaizlerinin peşinden gitmez. Biz hristiyanlar dünya tarihinin iniş çıkışlarının bizi şaşırtıp yolumuzdan çevirmesine izin vermeyeceğiz. Yeryüzünde adalet için savaşmalı ve elimizden geldiği kadar iyilik yapmalıyız, ancak zamanın tamama ermesini asla kendimizden beklememeliyiz. Bu şekilde muzaffer ve yargıç İsa Mesihe dayalı umut bizleri – tarihin de gösterdiği gibi – kolaylıkla kan ve gözyaşlarıyla sona eren kötü ütopyalardan korur. Dünyevi cennetler yönelik aldatıcı umut ve umutsuzca adım adım çöküş: Mesihin yücelik içinde geleceği müjdesi bizi bunların ikisinden de korur. (Wilfried Henze, Glauben ist schön. Ein Katholischer Familienkatechismus. Harsum:Köhler, 2001, S. 176-177)

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?