German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 240:

Protestanların Katolikleri putperest olarak gördükleri söylenir. Bu doğru mudur?

 

Yanıt 240: Katolik öğretisinin ve inancının putperestlik olduğu suçlaması protestan inkılapçı Johannes Calvin (1509–1564) tarafından temel theolojik eseri olan Instituti Chrstianae Religionis [Hristiyan dini öğretisi / veya dersi] adlı kitapta savunulmuştur. Bu kitap ilk olarak 1536 yılında Basel şehrinde yayınlanmıştır. Kitabın 1. Bölüm 11. kısmında [institutio 1-11-11] şu savunulur: Katoliklerin kemkümleri putperestlik suçlamasıyla karşılaştırıldığında anlamsızdır. Bu kitabın 11. bölümünün başlığı şöyledir: Allaha görünür bir şekil vermek günahtır; İnsan kendine put yaparsa tamamen imandan sapmıştır. Calvinin bizim sorumuzla ilgili düşünceleri Calvenistlerin resmi websitesinde üç nokta halinde sıralanmıştır:

 

1. Katolik Kilisesinde dulia [resim / put hizmeti] ve latria [resim hürmeti] arasında ki ayırım ahmahçadır;

2. Bu iki yunanca sözcüğün anlamlarından da anlaşılacağı gibi Katoliklerin Resimlere tapmadan onlara hizmet etme savı dikkatsizcedir;

3. Buyüzden Katolik Kilisesi diğer bütün putperestlerden daha iyi değildir www.calvinismus.ch/tag/katholizismus/ (görüldü 13.07.2011).

 

Calvin tarafından Katolik Kilisesine karşı yapılan bu suçlama günümüze kadar Calvinin öğretisine bağlı olanlar tarafından da savunulmaktadır. Katolik Kilisesi Din ve Ahlâk İlkeleri bu konuyla ilgili şunu söyler: Kelâm beden alarak insan olduğu için, Mesihin bedeninin sınırları belirlenmiştir [649 Lateran Konsili: DS 504]. İşte bu yüzden İsanın yüzünün tasvir edilmesine (Galatalılar 3,2) izin vardır. Yedinci ökumenik konsilde [787deki II. İznik Konsili: DS 600—603]. Kilise İsanın ikonalarda resmedilmesini resmen kabul etti (Nr. 476).

 

Katolik Yetişkinler Din Öğretisi şunu diyor (Katholischer Erwachsenen-Katechismus Band II, S. 168): Hristiyanlık İsraillilerin Allahın resmedilme yasağını kabul etmemiştir, ama imparator resimlerine ibadet edilmesi ve bu resimlere ibadetleri reddeden Hristiyanlara zulmedilmesi yüzünden, bu konuya karşı kaydi ihtiyat güdülmüştür. İlk Hristiyanların zamanında üçüncü yüzyılın ortalarına doğru, dini resimler ortaya çıkmıştır, önce Eski ve Yeni Ahitden alıntılar, daha sonra Mesih ve Azizler resmedilmeye başlanmıştır. Bizanslılar ve Karolingler zamanında resimler meselesinde, resimlerin caizliği ve özellikle resimlere hürmet edilmesi konusunda çok ağır tartışmalar yaşanmıştır. İkinci İznik Konsili resimlere hürmeti caiz kılmıştır. Bu seçimin altında yatan theolojik sebep şöyledir: Allah Mesih İsanın suretinde insan olarak yaşamıştır. Allah Mesih İsa ile tanrısallığını insani bir şekilde de yaşamaktadır. Bundan dolayı Allahın yüzü görünür bir biçim almıştır. Nasıralı İsanın yüzü Allahın yüzüdür, o Babanın ikonasıdır. Bu anlayış Mesih İsanın resmedilmesini mümkün kılmaktadır.

 

www.kathnews.com/index.php (görüldü 13.07.2011) websitesinde bulunan bir yazıyı burada anmak önemlidir: 04.09.2002, 09:32

 

Ben bir ilahiyatçı değilim ve bu soruya mutlak bir cevap vermem mümkün değil, ama resmedilmiş bir şekile ibadet etmek, şu hallerde putperestliktir. Katolik inanç yaşamında bir resim veya bir heykel yalnız inançlılara yardım etmek için, yani İsaya veya Azizlere yönelmelerini sağlamak için kullanılır. Ne bir resime nede bir heykele, ancak resmedilene dua edilir.

 

Yanlış düşüncelere girme tehlikesine karşı ancak şunu söyleyebilirim. Bu yalnızca dışsal şeyler için geçerlidir ve iman için hiçbir geçerliliği yoktur.

 

Ben başka bir benzetme duymuştum. Katolikler Azizlerin birliğine inanır. İnsan vaftiz aracılığıyla bu ailenin içine doğar. Buyüzden Azizlerin resimlerine sahip olmak bir eşin, çocukların, dedenin veya ninenin vs. resimlerine sahip olmak kadar doğaldır.

 

Mesih İsa bizim çocuklar gibi inaçlı olmamızı söylemiştir. Çocukların resimlere ihtiyacı vardır. Protestan ailelerinde bile çocuklar için Kutsal Kitaplar vardır ve bunların içinde Kutsal Kitaptaki hadiseler resmedimiştir. Mesih İsanın resmide bulunmaktadır. Eğer bir Protestan, Katoliklerin resimlerinden rahatsız oluyorsa, önce kendi çocuklarının kitaplarını toplamaya başlamalıdır. Kim bir yetişkin gibi iman etmek istiyorsa severek resimlerden vazgeçebilir.

 

Rabbin takdisi

 

Dirk.

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?