German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 247:

„İncil’e göre evlilikten önce cinsel ilişkiye girmek günah mıdır? Eğer günah olarak görülüyorsa, neden Hristiyanlar evlilikten önce cinsel ilişkiye girmekte ve bakireliğe önem vermemektedirler? (TR)

 

Cevap: Bu soruya vereceğimiz cevap iki aşamalıdır.

1) Katoliklikte evlilikten önce cinsel ilişkiyle ilgili iffet, cinsellik ve sevgi hakkında hangi anlam mevcuttur?

Yeni Ahit’in öğretilerine sadık kalarak Kilise iffetlilik erdemini öğretmektedir, diğer bir değişle, o Hristiyanlara iffetli sevgiyi ve iffetli yaşamı telkin etmektedir.

Cinselliği sevgiden ayrı bir şekilde gördüğü heryerde insan iffetlilik erdemine karşı davranmış olur. Cinselliğin yalnız tatmin olmak için arandığı heryerde, erkek ile kadın arasındaki cinsel birlikteliğin anlamı bozulmuş olur. „Sevginin en güzel bedensel-duygusal ifadesi cinsel birlikteliktir. Sevgisiz cinsellik arayan insanlar yalan söylerler, çünkü bedensel yakınlık onların kalp yakınlığına eşit değildir. Kim vücut diline önem vermezse, ilerde hem bedenine hem de ruhuna zarar veriri. Böyle cinsellik insanlık dışı olur; o bir haz vasıtasına alçaltılır ve bir mala dönüşür. Yalnız bağlayıcılı ve sürekliliği olan sevgi insanca yaşanılan ve daimi mutlu edici bir cinsellik ortamı yaratır“ (Youcat. Jugendkatechismus der katholischen Kirche, München 2010, Nr. 403/Youcat. Katolik Kilisesi gençlik din ve ahlâk öğretisi, München 2010, No: 403).

„İffetli bir sevgi kendini onu tahrip etmek isteyen içsel ve dışsal kuvvetlere karşı savunandır. Cinselliğini bilerek kabul eden ve kendi kişiliğine entegre eden kişi gerçekten iffetli yaşamaktadır. İffetli olmakla ve perhizli olmak aynı şey demek değildir. Bir evlilik içerisinde cinselliğini yaşayan bir kişi de iffetli olarak yaşamalıdır. Bir kişinin vücudunun eylemleri güvenilir ve sadık sevginin ifadesi ise o zaman o insan iffetli davranmaktadır (Youcat, No: 404; karş. KKK 2238).

„Kim sevgi için özgür ama kendi nefsinin ve ihtirasının kölesi olarak hareket etmiyorsa, o iffetli yaşamaktadır.O halde kalıcı bir ilişki, daha olgun, daha özgür ve sevgi dolu bir insan olmak için bize yardımcı olan herşey iffetli bir sevgi için de yardımcıdır. Bir insan sevgi için özgürlüğe, her yaşta, çalışması ve koruması gereken kişisel bir disiplinle kazanıp kavuşması mümkündür. Her durumda Tanrının emirlerine sadık kalmak, denemelerden uzak durmak, hertürlü çift (iki farklı) yaşamdan ve çift (iki farklı) ahlâktan korunmak ve Tanrının beni her türlü denemeden korumasını ve sevgide güçlü kılmasını dilemek buna yardımcı olur. Temiz ve tam bir sevgi yaşayabilmek Tanrının bir lütfu ve mucizevi bir hediyesidir“ (Youcat, No: 405).

Bütün Hristiyanlar genç veya yaşlı, evli veya bekar olsun, hepsi sevgilerini iffetli bir biçimde yaşamaya çağrılmıştırlar. „ İnsanların hepsi evliliğe değil, ama herkes sevgiye çağrılmıştır. Bizler yaşamımızı adamak için belirlendik: bazıları evlilik içinde, bazıları göklerin egemenliği için kendi istekleriyle evlenmeden, başkaları yanlız yaşayarak ama başkaları için var olarak. Yaşam bütün anlamını sevgide bulur. İffetli olmak tam olarak sevmek demektir. İffetsiz yaşayan parçalanmıs ve özgür değildir. Gerçekten seven bağımsız, güçlü ve iyidir; o sevgide kendini feda edebilir. Bu şekilde, Mesih kendini bizim ve aynı zamanda göklerdeki Baba için feda ettiğinden, iffetin bir örneğidir, çünkü o güçlü sevginin asıl örneğidir“ (Youcat, No: 406).

Kilise evlilikten öncesi cinsel ilişkilere karşıdır, „çünkü o sevgiyi korumak ister. Bir insanın diğerine verebileceği en büyük hediye kendisidir. ,Seni seviyorum demek‘ ikisi için de: ,Ben yalnız seni istiyorum, seni tam olarak istiyorum ve seni daima istiyorum!‘ demektir. Bu böyle olduğu için, aslında ne belirli bir süre için, ne deneme olarak, ne de vücutla birisine ,seni seviyorum‘ demek mümkündür. Bir sürü kişi evlilikten önceki lişkilerine ciddi olarak yaklaşmaktadır. Buna rağmen sevgide zıt olan iki sakınca vardır: ,Exit option‘ [çıkış opsiyonu] ve bir çocuk [olması] korkusu. Sevgi bu kadar büyük, kutsal ve eşsiz olduğu için, Kilise genç insanlardan etkili bir şekilde hertürlü cinsel ilişki için olabildiğince evlenene kadar beklemelerini rica etmektedir“ (Youcat, No: 407).

 

2) Genç bir Hristiyan bütün dünyada yaygın bir bakış açısına karşı olan bu öğretiyi gerçekçi ve samimi bir şekilde nasıl yaşayabilir?

Bir sürü katolik Hristiyanın günümüz toplumu çerçevesinde yukarda açıkladığımız katolik öğterisini tam olarak yaşamayı kolay bulmadığı ve ya evlilik öncesi bir ilişkide yaşadığı veya evlilik öncesi bir ilişki kurmuş olduğu bir sır değildir. Katolik Kiliseninin gençlik ahlâk kitabında, Youcat bu konuyu şöyle yazmaktadır: „Tanrı bizi her anda, belirli olmayan her durumda ve hatta günah işlediğimiz durumda da sevmektedir. Tanrı bize sevginin tam gerçeğini aramamıza daha net ve kararlı bir biçimde yaşama yollarını bulmamıza yardım eder. Bir Papazla veya güvenilir tecrübeli bir Hristiyanla yapılan konuşmalarla genç insanlar sevgilerini sürekli daha net nasıl yaşayabileceklerinin yolunu arayabilirler. Onlar yaşamın bir süreç olduğunu ve her ne olursa olsun Tanrı yardımıyla yeni bir başlangıcın mümkün olduğunu öğreneceklerdir“ (Youcat, No: 408).

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?