German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 25:

İsaya iman etmiş biri kurtuluşunu yitirebilir mi? (TR)

 

Yanıt: İsa Mesihe Tanrıoğlu, insanların Kurtarıcısı olarak iman etmek aynı anda şu iki özelliğe sahiptir: Hem Tanrının lütfunun bir armağanıdır; hem de insan tarafından günahtan uzaklaşmak ve Tanrıya yönelmekle bağlantı içinde bu armağanın özgürce kabulünün sonucudur. Tanrı insanın özgürlüğüne saygı göstermektedir. Tanrı, insanın şahsen ve bilinçli kararının sonucu olan yönelimi ve adanmayı beklemektedir. Bu nedenle de insanı imana zorlamadığı gibi, imanı otomatik olarak da dağıtmaz. Gerçek imanın özünde de özgürce sunulması ve özgürce kabul edilmesi yatar.

 

Bu şekilde aslında sorunun yanıtı da verilmiş olmaktadır. İman insan öncelikle kabul etmiş olsa bile kişi tarafından ihmal edilebilir, hatta tekrar reddedilebilir. İsa Mesihe Tanrıoğlu olarak imanını kendi isteğiyle ihmal eden ya da bilinçli olarak terkeden kişi, kendisine sunulmuş ve kendisinin de önceden kabul ettiği bu kurtuluş armağanını reddetmiş olur. Böylesi bir insan Tanrıya uzak kalmayı seçmiş ya da Tanrıya bilinçli olarak karşı gelmiş olur. Cehennemin anlamı: kendisini sürekli olarak Tanrının sevgisine kapamış olmak, ve kendi kendisini Tanrıdan uzak olmanın mutsuzluğuna, Tanrıya düşman olmanın mutsuzluğuna, yani cehenneme sürüklemektir.

Ne Kitabı Mukaddeste ne de Kilisenin aktarılarında hiç bir kimse hakkında gerçekten cehennemde olduğu şeklinde bir ifade yeralmaz. Cehennem konusu daha çok tövbe ve yaşam fırsatı ile bağlantı içinde gerçek bir olasılık şeklinde gözönüne getirilir.

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?