German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 270:

Ben kendi kendime şunu soruyorum, neden bu kadar çok Hıristiyan “imansızdır”, başka bir değişle neden kendi dinleri için hiçbir şey yapmamaktadırlar? Benim yaşadığım yerde cemaat evleri ve Kiliseler kullanılmadıkları için kapatılmaktadırlar bazen de Müslümanlar tarafından satın alınıp Camiye dönüştürülmektedirler.

Bunun yanında Müslümanların kanısına göre Kutsal Kitap’ın metinleri tahrif edilmiştir, bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?

 

Cevap 270:

Benim düşünceme göre Mesih’in yolundan gitmek tamamen bağımsız bir karara bağlıdır ve yaşadığımız batı toplumlarında çok büyük bir güç ve kararlılık gerektiren bir karardır. Bundan önceki zamanlarda bir sürü kişi sırf başkaları da Kiliseye gittiği için oraya gidiyordu. Bu durumu anlatmak için tutarlı olan “Çevre-Hıristiyanlığı” terimi kullanılmıştır. Bugün Hıristiyan iman seçeneği ve Hıristiyan öğreti biçimine göre yaşam sürme yaşadığımız toplumlarda çevre şartlarıyla daha az olarak alakalı bir karardır ki bu hiç az olmayan durumlarda çevre tarafından gülünçle karşılanan ve apaçık sorgulanan bir şey olmuştur. 

Rab olan Mesih İsa O’nu takip etmek isteyenlerden az bir şey istememektedir. O şöyle demektedir: “Ardımdan gelmek isteyen, kendini inkâr etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin” (Matta 16:24). Mesih İsa’nın öğrencisi (takipçisi) olan bir kişinin yalnızca kendi kendini inkâr etmesi yeterli değildir, aynı zamanda onun taşıdığı Haç bu dünya da ölümün bir sembolüdür ve böyle bir işaret olarak sakınılan veya ona karşı savaşılan bir şeydir. Haç üzerinde ölen, ölümden dirilen ve Mesih İsa’yı Rab olarak kabul eden ve O’nu takip etmeye karar veren bir insan için İsa’ya olan bağ bütün diğer doğal bağlardan daha üstündür. Buna bağlı olarak bir insanın İsa adına takip edilip kendi hayatını kaybetmesi de söz konusu olabilir (Karşılaştır Matta 23:34). Aynı zamanda Haç Hıristiyanlar için hemen şimdiki sevincin işaretidir (Yuhanna 12:26), başka bir değişle söylemek gerekirse: Haç samimi inanan bir Hıristiyan için hemen şimdiki yaşamda ifade edilemez sevinç ve manevi bir barıştır. Mesih İsa’yı takip etmek aynı zamanda samimi bir şekilde komşuya yardımı da kapsar, öncelikle sefalet içinde olan insanlar, adilce davranılmayanlar, toplumun dışına itilenler, ama yardım kişilerin ve gurupların ideolojik bakış açılarına ve dini inançlarına bakılmaksızın gerçekleşmelidir.

Bir çok böyle adlandırılan batılı toplumlarda Hıristiyanların sayısı son zamanlarda giderek azalmıştır, ama aynı toplumlarda küçümsenemeyecek kadarda çok kişi, aile ve guruplar Mesih’i samimi bir şekilde takip etmeye çalışmaktadır. Bu toplumlarda hiç dua etmeyen veya düzenli olarak ayinlere katılmayan insanlar belki çoğunlukta olabilir. Ama bu insanların az olamayan bir kısmı güncel yaşamlarındaki kararlarında ve davranışlarında İncil’in mesajı ve Mesih İsa’nın örnek davranışlarından etkin bir şekilde esinlenirler.

 

Kutsal Kitap metninin güvenirliği ve tahrif edilip edilmediği konusuyla ilgili bu sayfada (www.islamacevaplar.com) 1. konu “Kutsal Kitap ve Tanrı Söz’ü” kısmını okuyunuz. Daha fazla bilgi için “arama” yöntemini kullanarak ilgili metinleri bulmak mümkündür.

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?