German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 279:

Kim Yuhanna İncili 16,7-15’te “Tesellici” olarak kast edilir? 

 

Cevap:

16,7: Orijinal Yunanca metinde parákletos sözü kullanılmaktadır, bu da Türkçe’de: “çağrılmış olan” “yardımcı”, “tesellici” anlamına gelir.

16,8: Yuhanna İncil’inde bu söz dirilmiş ve yüceltilmiş İsa’nın göndereceği Kutsal Ruh’u kast eder. Kutsal Ruh kendi tanıklığını İsa’nın tanıklığıyla birleştirecektir (bak. Yuhanna 3,11) ve böylece Kurtarıcının adil davası imanlıların gözlerini açacaktır.

16,9: Bu dünyanın günahı inançsızlıktır (Yuhanna 8,21.24.46; 15,22). Parákletos bu günahı gün ışığına çıkaracaktır.

16,10: Parákletos, yani Kutsal Ruh İsa’nın kendini Tanrı’nın Oğlu olarak tanımlamakta haklı olduğunu gösterecektir (karşılaştır Yuhanna 10,33). Bunun delilide İsa’nın Baba’ya “gidişi” olacaktır (Yuhanna 13,1); Bu O’nun göksel kökenini ve göksel tabiatını gösterecektir (Yuhanna 6,62).

16,11: Parákletos, yani Kutsal Ruh, İsa’nın ölümünün anlamını ve bu dünyanın Emir’inin yenilgisini gösterecektir. 

16,13: “ve gelecektir”: Mesih’in ölümünden ve dirilişinden doğacak yeni düzendir.

16,15: Parákletos yani Kutsal Ruh, İsa’nın gizemini tamamen açıklayarak O’nu yüceltecektir. İsa’nın kendisi Baba’yı yüceltmektedir (Yuhanna 17,4). O halde vahiy tamamen aynıdır; Baba’dan başlangıcını almaktadır, Oğul aracılığıyla etkindir, Kutsal Ruh aracılığıyla Oğul’un ve Baba’nın yüceltilmesiyle kâmil olacaktır.

Bu konuyla ilgili daha fazla bilgiyi 45 ve 69 sorularda bulabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için Katolik Kilisesinin Din ve Ahlâk İlkeleri kitabında Numara 691-701 “Kutsal Ruh’un adı, sembolleri ve adlandırılmaları” kısmını okumanız faydalı olacaktır.

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?