German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

[Translate to Türkce:] Frage 29:

Et yeme yasağı ne zaman kaldırıldı? (TR)

 

Yanıt: Belli günlerde et yemekten sakınılması katoliklerde perhizin bir parçasıdır. Katoliklerin kullandığı anlamda perhiz kelimesi ya belli bir süre için ya da sürekli olarak bir yaşam biçimine dönüştürülmüş şekilde duyular aracılığıyla algılanan bedeni gereksinimlerin yerine getirilmesinden sakınmadır. Bunun nedeni, gereksinim duyulan şeyin, bunu daha geri plana çeken değerlerin öne çekildiği öznel bir değerler ölçeğindedir. İnsanlığın deneyimi de perhizi savunmaktadır: Hiç kimse yaşamın iyi olması için tam olarak olması gerektiği gibi değildir; insan bütün mevcut olasılıklara ve fırsatlara sahip olamaz, hepsini kullanamaz.

Perhizle ilgili uygulama şekilleri için düşünceli olmak ve ruhsal ayrım ve değerlendirmede bulunmak gereklidir.

 

Kilise öğretisi açısından et yemekleri konusunda perhiz hakkında şu geçerlidir. Geçerli olan hükümlere göre eğer büyük bir bayrama denk gelmiyorsa yılın bütün Cuma günleri bu perhiz uygulanmalıdır. Et perhizi, oruç tutma emriyle birlikte Kül Çarşambası ve Kutsal Cuma günü 14 yaşından itibaren bütün imanlılar için geçerlidir. Çocukların da doğru ve anlamlı bir tövbe anlayışı konusunda eğitilmeleri gerekir. Bütün kilise için geçerli olan daha önceki hükümler 12.2.1966 tarihli Paenitemini isimli kilise öğretisel bildirisiyle kaldırılmıştır. Ülkelerdeki ruhani meclisler (episkoposlar konferansı) genelgeçer normlar yerine farklı yerel koşulları da gözönünde bulundurarak perhiz emri konusunda belirleyici hüküm verme veya başka tövbe ve arınma şekillerine hükmetmeye yetkilidirler. Alman, Berlin ve Avusturya ruhani meclisleri 1986/1987de perhiz emrinin yerine getirilişini şu şekilde tanımlamışlardır: Et yemeklerinden sakınmak (özellikte ailede ve toplumda anlamlı bir sembol olarak), keyif verici maddelerden sakınmak, merhamet, iyilik ve dindarlık eylemlerini yerine getirmek (örneğin hafta içi günlerde de ayine katılmak, Kutsal Kitabı okumak vb.)

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?