German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 3:

Birde üç şahıs, üç şahısta bir formülü nasıl makul olabilir? (TR)

 

Yanıt: Soruyu yöneltenin kitabın 5.bölümünde Hristiyanlar yanıtlıyor başlığını tekrar okumasını öneririz. Hristiyanlar kesinlikle ve açıkça tek Tanrıya inanırlar. Üçlübirlik Tanrının tarih boyu kurtarıcı eylemi ve Onun içsel yaşamıyla ilgilidir ve tekliğini asla engellemez. Tanrının doğası ve şahsı kavramlarının tarihsel içerikleriyle algılanması gerekir. Tanrının üç ahvalde (yani oluş halinde) varolması bizlerle ve kendi içindeki ilişkisini ifade eder. Bunun gibi islamiyetteki Tanrı konusundaki düşünce sınıflandırmaları ya da sıfatları Onun tekliğini (tevhid) kısıtlamazlar. Özellikle şahsiyet ya da kişilik gibi kavramların yerine uknum sözcüğünün kullanılması yararlıdır. Uknumu şöyle tarif edebiliriz: Bilinçli bireyin kendini başkalarından ayırmasına olanak sağlayan unsur ve bunu ifade eden sözcük. Bu bir kişinin tüm sıfat ve eylemlerini taşıyan unsurdur, bir kişi onu ben demekle ifade eder ve kısacası kim sorusuna yanıt veren unsurdur. Bu açıdan bakıldığında Oğul sıfatı cinsiyet ya da maddi özelliği kasdetmemektedir. Aynı şekilde İncilde Kutsal Ruha, şahıslara ait olan sıfatlar addedilir, örn: öğretiyor (bkz. Luka 12,12; Yuhanna 14,24), yöneltiyor (bkz. Yuhanna 16,13), konuşuyor (bkz. Havarilerin İşleri 8,29), istiyor (bkz. Yuhanna 4,8), yaşam veriyor (bkz. Yuhanna 6,63; Romalılara Mektup 8,11; Korintlilere 2.Mektup 3,6 vd.). Bazı kişiler de,hristiyanlığın Üçlübirlik öğretisinin Allah, İsa ve Hz. Meryemden oluştuğu iddiasındadırlar. Hiçbir hristiyan böylesi saçma bir düşünceyi savunmamış, böylesine akıldışı iddialarda bulunmamıştır.

 

Eğer tek Tanrı sevgi ise (bkz. İncil, Yuhannanın 1.Mektubu 4,7-21), o zaman bu üç uknumun hepsi de, aralarında sevginin uyumunun tamamlandığı noktalardır: vermek – kabul etmek – geri vermek (burada uknum kelimesinin, bağımsız ve kendine odaklanmış gerçeklik şeklindeki insani şahıs kavramından tamamen farklı bir anlamı olduğuna dikkat ediniz). Her üç uknumda burada üç ahval halinde aynı ve tek sevgidirler ve bu üç ahvalde, Tanrının tamamen sevgi ve en üst düzeyde fedakar sevgi olabilmesi için şart konumundadırlar. Tek Tanrı bir birliktir, yani Tanrı üç uknum arasında gerçekleşen bir sevgidir: Sevgi, sevilmek, sevgiye ynıt vermek.

Yuhannanın 1.Mektubunun 1,3 ayeti şöyle der: Evet, sizin de bizlerle paydaşlığınız olsun diye gördüğümüzü ve işittiğimizi size ilan ediyoruz. Bizim paydaşlığımız da Babayla ve O'nun Oğlu İsa Mesihledir.

 

Herşey bir birliğe yöneliktir. Burada sözkonusu olan bütün dünyayı bir kılmak değil, örneğini Üçlübir Tanrıdan alan birliktir. Bu, kendini çoğulluğunda gerçekleştiren bir birlik, ve bu birliğe yönelik bir çoğulluktur. Bu bir Birliktir.

Bütün dünyanın çabaladığı birlik, her insanda mevcut olan, ortak kanı, uyum ve barışa olan istek, tekniğin, medyanın ve kültürün hedeflediği globalleşme, bağlantı kurma ve evrensel iletişim; bütün bunların üç uknumlu Tek Tanrıya yönelik hristitan imanı ile bir bağlantısı vardır. Daha açık bir ifadeyle: Bu ikisi arasında bir uyum, bir benzerlik olmaktadır. Böylece şu tez kendini kanıtlamış olur: Tanrı ne ise, yani Komünyon, Birlik; bunu bizler de olabiliriz, olmalıyız. Bu bütün Gerçekliğin kökeni ve hedefidir. Bu gerçeklik içindeyiz, bu gerçeklik içinde yaşamakta ve devinim halindeyiz.

Tanrı bizlerle olan ilişkisinde daima Tek ve Üçlübir Tanrı olarak etkindir.

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?