German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 30:

Din değiştirebilir miyiz?

 

Yanıt: Burada konuyu iki açıdan ele almak gerekir.

 

1- Siyasi açıdan: Özgür ve demokratik ülkelerde tam bir din ve vicdan özgürlüğü geçerlidir. Buna göre her bireyin özgürce dinini seçme, istediği dini terketme ve bir dini cemaatten başka bir dine cemaate geçme hakkı vardır. Bu şekilde anlaşılan din ve vicdan özgürlüğü müslümanların çoğunlukta olduğu birçok ülkede tanınmamış ve devletçe korunmamış durumdadır.

 

1948 tarihli Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesinin 18. maddesi şöyledir:

Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğü vardır. Bu hak, din inancını değiştirme özgürlüğünü ve din ya da inancını, tek başına ya da topluca ve açık ya da özel olarak öğretme, uygulama, tören ve ibadet yoluyla açıklama özgürlüğünü içerir.

 

2- Katolik inancı açısından: Bu konuda kitabın 11.bölümünde, Hristiyanlar yanıtlıyor bölümünün 4. Din Özgürlüğü başlığına bakınız.

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?