German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 31:

4 numaralı soruya yanıtınızda şöyle diyorsunuz: Bu, kendini çoğulluğunda gerçekleştiren bir birlik, ve bu birliğe yönelik bir çoğulluktur. Bu bir Birliktir. Farklı olan ve aynı zamanda bir olan. Çoğul ve yine de tek. Bu nasıl olabilir? (TR)

 

Yanıt: Tanrının Üçlübirliği ile ilgili açıklamalarımda ağırlıklı olan nokta tek Tanrı ve Tanrının birliği konusunu matematiksel bir birlik şeklinde düşünmememiz gerektiği ve düşünemeyeceğimizdir. Tanrı ruhtur ve sevgidir. Onun tekliği bir çeşit birliğin tekliğidir. Birbiriyle bağ, ilişki içinde olma şekli, Üçlübir Tanrıda kendini birliğin en yüksek şekli olarak ortaya koyar. Başka bir şekilde ifade edecek olursak: Birliğin en yüksek şekli, çoğulun iletişimi, çoğulun karşılıklı ilişkisi ve bir ilişkiler ağı içinde ortak etkinlikte gerçekleşen farklılıktır. İncilin en önemli ifadelerinden biri de burada tamamen aydınlığa erişir: Tanrı sevgidir (Yuhannanın 1.Mektubu 4,16). Tek Tanrı sevgi ise (karşılıklı kendini armağan etmek), o zaman Tanrıdaki üç uknum da aralarında sevgi ritminin gerçekleştiği noktalar durumundadır: Vermek, almak, geri vermek. Her üç uknum da üç oluş halinde aynı ve tek sevgidirler ki, Tanrının tamamen sevgi, yani en yüksek ve en fedakarca sevgi olması için bu zaruridir. Tek Tanrı bir birliktir, yani O üçuknum arasında gerçekleşen bir sevgi eylemidir: Sevmek, sevilmek, sevgiye katılmak.

 

Tabii ki bütün bunlar asla bizim doğal düşüncemizin sonuçları değildir ve Tanrı tarafından Kutsal Ruh aracılığıyla İsa Mesihte açınlanmıştır.

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?