German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 34:

Christendom neresidir ve neden böyle bir şeye ihtiyaç duyulmuştur? (TR)

 

Yanıt: İngilizcede birbirine yakın iki terim vardır: christianity ve christendom. İngilizcede bu terim ya hemen hemen aynı manada christianity terimi gibi kullanılır, ya da özel olarak dünyanın hristiyanlığın hakim olan bölümünü tarif eder. Almancada ise Christentum ve Christenheit terimleri farklıdır. Christentum terimi daha çok İngilizcedeki christianity terimine denk gelmektedir ve İsa Mesihe dayanan, Kitabı Mukaddes üzerine kurulu ve katolik, ortodoks ve protestan olmak üzere üç büyük gruba bölünmüş olan dini tanımlamaktadır. Christenheit terimi ise tam olarak christendom ile aynı değildir, ancak ona çok yakın bir anlama sahiptir. Bu terim, hristiyan imanına bağlı veya bu inançla şekillenmiş insan toplulukları ve kurumları bütün olarak tanımlar. Christendom terimi daha dar anlamda Ortaçağda hristiyanlığın şekillendirdiği dünyayı, yani Sezar Konstantinden beri olan Avrupa tarihini kastetmektedir. Hristiyan ortaçağı, yani christendom dönemi için belirleyici ve belirgin olan, dünyasal yetke (Latince imperium) ile hiyerarşik yapılı kilise (Latince sacerdotium) arasındaki yakın ilişkidir. Tarihte bu iki güç en yakın ilişki içinde oldukları dönemde bile, birbirlerinden çok açık bir şekilde ayrı ve farklı olarak görülmüşlerdir.

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?