German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 35:

Gül ve Haç kardeşliği nedir? (TR)

 

Yanıt: Gül ve haç bağı – Gül-Haç hareketinin (İngilizce: Rosicrucians) öğretisine göre – Diriliş ve Kurtuluşun sembolüdür. Golden-Dawn tarikatının üyeleri göğüslerinin üzerinde 22 farklı renklerde çiçek yapraklarından oluşan bir Gül-Haç sembolünü taşırlardı. Bu çiçek yaprakları İbrani alfabesinin 22 harfini ve 10 Sefirotu birbirine bağlayan Yaşam Ağacındaki 22 yolu temsil ederlerdi. Bu çiçek yapraklarından, her ruhsal-tinsel gücü temsil edebilecek bir geometrik sembol oluşturulmuştu. İsmi ise önceleri İbranice harflerle aktarılmıştı, daha sonraları ise güün üzerine yazıldığı zaman yardımı ile ismin her harfinin birbirine bağlanmasını sağlayan bir motif çizilmişti.

 

Christian Rosenkreuz (1378-1484) kendi adıyla anılan gizli topluluğun efsanevi kurucusu olarak görülmektedir. Ancak bugün bu şahsın J.V. Andreaenin (1586-1654) bir uydurması olduğuna kesin gözle bakılabilir. Rosenkruza dayanan gizli bir kardeşlik örgütü olduğu inancı bu yüzyıla kadar (Golden-Dawn tarikatı) sürmüştür. 18.yüzyılda ise özellikle Gold ve Rosenkreuz taraftarları bu isme atıfta bulunmuşlardır.

 

17.yüzyıldan önce Gül-Haç tarikat ve taraftarlarının olmadığına kesin gözle bakılabilir. Gül-Haç düşüncesi gayretkeş protestanların ikinci ve kapsamlı bir reformasyona olan arzularından kaynaklanmıştır. Andreae yaşamının ileriki dönemlerinde, zamanının sahte mucizecilerinin, astrologlarının ve sapkın tarikat taraftarlarının alşemist ve teosofik hayalperestlikleri ile alay etmek için yazdığı gençlik dönemi eserine mesafeli bakmaya başlamıştır.

 

Ancak böylesi bir gizli kardeşlik düşüncesi ortaya çıktıktan sonra zamanının ilerigelen bir çok alimi bu kardeşliği aramaya başlamışlardır, tabii ki bu arayış sonuçsuz kalmıştır. Bazı alimler ise bu çabalarda 17.yüzyıldaki bilimsel devrimin ateşleyici gücünü görmüşlerdir. Böylesi gizli örgütlerde Ortaçağın düşünce ve anlayış yapısını terkedip dünyayı tanımlamak ve tarif etmek için yeni yollar aramaya başlayan alternatif bir düşünce yapısı gelişmiş olabilirdi.

 

Bu gizli örgütün üyeleri, doğanın gizemlerini açıklamak isteyen özgür ruhlardı. Bu süreç içerisinde doğanın, bilinen dünya kavramına uymadığı için okkult – gizem olarak tanımlanan yeni özellik ve güçlerini keşfettiler. Bu alternatif düşüncenin mistik ve doğaüstü öğeleri, zaman içerisinde deneyler yoluyla doğanın gizemli özellikleri araştırılıp daha iyi anlaşıldıkça gitgide zayıfladılar.

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?