German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 36:

Hristiyanlarda kabalistik ve gnostik düşünceler neden yaygındır? (TR)

 

Yanıt: Kabaliktik kelimesi Kabbaladan gelir ve İbranice Aktarı sözcüğünden kaynaklanmaktadır. Burada sözkonusu olan, bu hareketin kurucularına, Eski Ahitin yorumlanmasında ezoterik bir yöntemin kullanılması ile gizli öğretileri, örneğin dünyanın Tanrısal Oluşun yayılması, türevi ile yaratılışı gibi gizli öğretileri açıklamaya yetkin gören bir yahudi teosofi sistemidir. Bunda da sözkonusu olan Gnostisizm ile yakınlık içinde bulunan eğilimlerin gelişimidir. Etkinliklerinin zirvesine Ortaçağ sonları ve Rönesansta erişmişlerdir. Bu öğretinin hristiyan bir şekli 15. ve 16. yüzyılda popüler olmuştur. Reuchlin ve Paracelsus bu öğretinin hristiyan şeklinin en önemli temsilcileridir. Öğreti, özel yöntemleri ve bakış açısıyla Üçlübirlik, Kurtuluş ve İsa Mesihin Tanrılığını açıklayabileceği görüşündedir.

 

Katolik Kilisesinin öğretisi bu düşünce ve eğilimlere daima uzak durmuştur.

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?