German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 37:

Kara Meryem kimdir? (TR)

 

Yanıt: Soru Polonyada Krakaunun kuzeyinde bulunan meşhur Meryem Ana hac merkezi Tschentstochauda bulunan ıhlamur ağacı üzerine yapılmış Meryem Ana resmi ile ilgilidir. Büyük ihtimalle bu resim hac yerinde yanan mumların çıkardığı dumanların etkisiyle zaman içerisinde daha koyu bir renk almıştır.

 

Prens Ladislaus von Oppeln 1382 yılında Jasna Gora yakınlarında bir manastır kurmuş ve bu manastıra 1384 yılında Rusyada yapılmış kucağında bebeğiyle bir Meryem Ana resmi armağan etmiştir. Resim tempera boyalarla (anorganik yapılı, belli yağ ve birleştirici maddelerle elde edilen boya cinsi) ıhlamur ağacı üzerine yapılmış ve bizans sanatı ürünü bir ikonadır (Kara Meryem). Jasna Gorada 15. yüzyıldan itibaren Polonyanın en sevilen hac yöresi olarak gelişim göstermiştir. 17. yüzyıldan beri de Meryem Ana orada Polonyanın kraliçesi olarak onurlandırılmaktadır.

 

İsanın annesine sevgi ve saygı gösterilmesi katolik inancı açısından İncilde sağlam bir temele sahiptir. Ortodoks ve katolik hristiyanlık için Meryem Ana imana sembol bir örneği teşkil eder. Tanrının İsa Mesihte beden alışı ile yenilenen, Tanrının isteğine uygun insan Meryem Anada belirgin hale gelir. İncilin Luka 1.Bölüm 42, 45 ve 46. ayetlerde yeralan övgü Meryem Anayı Tanrı tarafından seçilişi ve imanla gösterdiği sadakati vurgulayan yanıtı (Luka 1,38) nedeniyle, yani Tanrının Sözünü yalnız bedeninde değil, hem de öncelikle yüreğinde kabul etmeye hazır oluşu nedeniyle över ve onurlandırır. Bu çifte anneliği ile Kilisede (İncil, Yuhanna 19,27; Havarilerin İşleri 1,14) hem örnek hem de Tanrının Sözünü aynı şekilde dinleyerek kabul eden, yüreğinde düşünen (İncil, Luka 2,19.51) ve onlarda da Mesih ve Mesih aracılığıyla Tanrıçocuğu olmanın gerçekleşmesi için bu Sözü izleyen herkes için şefaatçi haline gelir.

 

İkinci İznik Konsili (787) Mesih İsa ikonaları yanında Meryem Ana ikonalarının da onurlandırılmasına (Yunanca time) izin verir, ancak bunu yalnız Tanrıya ait ve yönelik olabilecek olan tapınıştan (Yunanca latreia) çok katı kurallarla ayırır. Yani Meryem Anaya gösterilen sevgi ve saygı asla tapınış değildir, tapınış yalnızca Tanrıya yöneliktir.

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?