German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 44:

Protestanların iddia ettiği doğruysa anlaşılan o ki, tüm günahlarınızı İsa affetti ve size cenneti vadetti. Öyleyse istediğiniz kadar şimdi günah işler, zülum yapabilirsiniz, nasıl olsa sizler kurtulmuşsunuz ne de olsa... Bunlar incilin öğretileri ise doğruyu bulmak ne şekilde mümkündür. Yanılıyor olabilir misiniz acaba? İnsanı kötülüğü teşvik eden bu inanç hakkında İncil ne diyor? Varsa objektif yorumunuz nedir? (İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Efesliler 2:8-9) (TR)

 

Yanıt: Bu öğretinin böylesi bir şekilde tamamen yanlış anlaşılma tehlikesini İncil de görmüştür. Bu nedenle havari Pavlusun Romalılara Mektubu 5,12den 6,23e kadar ve Galatyalılara Mektup 6,1-10un dikkatle okunması gerekir. Katolik Kilisesinin diğer havari mektupları gibi çok değerli gördüğü Yakupun Mektubu da tamamen bu yanlış anlaşılmaya karşı çıkmaktadır. Özellikle Yakupun Mektubu 1,14-26ya bakınız.

 

Yanlış anlaşılmalara yolaçan ya da açabilecek olan öğreti noktalarını Kutsal Kitap ve teolojinin toplu tanıklığı açısından aydınlatmak Kilise konsillerinin görevidir. Bu şekilde İkinci Vatikan Konsilinin Kilise hakkındaki dogmatik yasası Lumen Gentium (40) lütuf, eylem ve kutsallaştırma konusunda şu şekilde tarif etmektedir:

 

„Tanrısal öğreti ve her mükemmelliğin örneği olan Rab İsa, kaynağı ve tamamlayıcısı olduğu kutsallığı herkese ve her yaşam koşulunda bulunan öğrencilerinin herbirine duyurmuştur: ‚Göklerdeki Babanız yetkin olduğu gibi siz de yetkin olun (Matta 5,48)... Mesihin izleyicileri iyi işlerinden dolayı değil, aksine Tanrının lütufkar kararı nedeniyle çağrılı ve Rab İsada doğruluğa kavuşturulmuş, vaftizde gerçekten Tanrı çocukları, Tanrısal doğaya paydaş ve böylece gerçekten kutsallar olmuşlardır. Bu nedenle kavuştukları kutsallığı Tanrının lütfu ile yaşamda korumalı ve geliştirmelidirler. Havari tarafından bu nedenle „kutsallara yaraşır şekilde (Efeslilere Mektup 5,3) yaşamaları ve „Tanrı'nın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten sevecenliği, iyiliği, alçakgönüllülüğü, sabır ve yumuşaklığı (Koloselilere Mektup 3,12) giyinmeleri ve Ruhun meyvelerini vermeleri (bkz. Galatyalılara Mektup 5,22; Romalılara Mektup 6,22) konusunda uyarılırlar. Ancak hepimiz çok hata yaptığımız için (bkz. Yakupun Mektubu 3,2) devamlı olarak Tanrının merhametine gereksinim duyarız ve her gün dua etmemiz gerekir: „Bağışla suçlarımızı (Matta 6,12).

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?