German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 46:

İslamiyeti ve Hz. Muhammedi kabul ediyor musunuz? Eger cevabınız evet ise son din hangisidir? Eğer islam diyorsanız hristiyanlık bitmiş midir ya da hristiyan olan insanların islam dinine mensup olmaları gerekmez mi? (TR)

 

Yanıt: Soruyu soranın öncelikli olarak kitabımızın 4. bölümü Muhammed – Peygamber: Hristiyanlar içinde mi? bölümünü ve bu bölüm içinde de özellikle Hristiyanlar yanıtlıyor başlığının 3 ila 5. bölümlerini ve bu bölümün sonunda yer alan eki okumasını tavsiye ediyorum. Ayrıca kitabımızın 12. bölümü: Hristiyanlığın Merkezi de hristiyan imanlılar için imanlarının merkezini neyin oluşturduğunu göstermektedir. Bu, inananlara, yeni yaşama dirilen Mesih İsanın öğretisi, yaşamı, acıları, ölümü ve dirilişinde belirginleşen, Tanrının kendini açınlayan sevgisidir. Hristiyan, İsayla ve Onun sevgisinin gücüyle, hristiyanların topluluğu olan Kilisenin duası, imanı ve etkinliklerinde biraraya gelir. Hristiyan, insan kardeşleri için hizmet ve gayret yaşamı ile bu sevgiye tanıklık etmeye çağrılıdır. Hristiyan İsa Mesihteki bu Tanrı sevgisinin izlerine her nerede, örneğin kendini tamamen Tanrıya ve insanlara hizmete adamış müslümanların yaşamlarında da, rastlarsa, lütuflarını bütün insanlara sunan Tanrıya bunun için şükredecektir. Hristiyanlar ellerinden geldiğince böylesi insanlar ve onların gayretleriyle bağ içinde olacaklardır. Katolik kilisesi bu nedenle hristiyanları „sevgiyle ve ölçülü davranarak, başka dinlerin taraftarlarıyla diyaloğa ve işbirliğine girmeye, hristiyan kutsal inancına ve yaşamına tanıklık ederek, bu insanlar arasında var olan manevi ve ahlaki nitelikleri tanımaya, korumaya ve ilerletmeye çağırır (Paragraf 2). Ve hristiyanlar ve müslümanları da „birbirini anlamak için içtenlikle çaba göstermeye, tüm insanlar adına sosyal adaleti, törel değerleri, barışı, özgürlüğü korumak ve özendirmek için işbirliği yapmaya çağırır (Paragraf 3) (2. Vatikan Konsili Bildirisi: Nostra Aetate).

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?