German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 49:

Hristiyan olmak isteyen müslümanlara özel bir ayrıcalık tanınıyor mu? (TR)

 

Yanıt: Dünyanın değişik yörelerinde mevcut olan hristiyan topluluklarının, hristiyan olmak isteğine sahip yetişkin müslümanların bu dileklerini dikkate almak ödevleri vardır. Kilise aynı zamanda hristiyan olma isteğinde bulunan kişinin bu isteğinin hiç bir baskı ve zorlama altında olmaksızın tamamen özgürce alınmış bir karar olmasına ve bu isteğin ardındaki amacın yalnızca bu şekilde Mesihin öğretisini izlemek ve Onun öğrencileri arasına katılmak olmasına dikkat eder. Bununla ifade ettiğimiz, hristiyan topluluklarının iman konusunda eğitilmek ve vaftiz olmak isteyenlere maddi ya da başka bir anlamda ayrıcalık tanıyamayacağıdır, aksi halde bahsettiğimiz isteğin tamamen özgür iradeye dayanması koşulu zedelenmiş olur.

 

Vaftiz, kiliseye katılımla ilgili birkaç basamaktan oluşan bir sürecin en son aşamasında yeralır. İman konusunda eğitim ve vaftize hazırlık süreci Katekeümenlik olarak adlandırılır.

 

Vaftize hazırlanma devresi, ya da adayların eğitiminin amacı bir kilise cemaatiyle birleşerek ve Tanrının girişimine bir cevap olarak adayların kendi inanç ve dine dönüşlerinin olgunlaşmasını sağlamaktır. Burada eksiksiz bir Hıristiyan eğitimi vermek söz konusudur, bu eğitimle öğrenciler Efendileri Mesihle birleşmiş olurlar. Şu halde vaftize hazırlananlar esenlik gizlerini öğrenmek ve İncile uygun şekilde yaşamak ve birbirini izleyen devrelerde kutlanan kutsal ritlerle Tanrı Halkının sevgi, litürji ve iman yaşamına girmek zorundadırlar (Katolik Kilisesi Katekizmi 1230).

 

Vaftize hazırlananlar zaten Kiliseyle birleşmiş, şimdiden Mesihin evindendirler ve iman, umut ve sevgi yaşamı sürdürmeleri şaşırtıcı değildir (Ad Gentes 14). Kilise Ana onlara, şimdiden kendininkiymiş gibi özen göstererek sevgisiyle kanatları altına alır (Lumen Gentium 14) (Katolik Kilisesi Katekizmi 1249).

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?