German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 52:

Nasıl hristiyan olunabilir? (TR)

 

Yanıt: Hristiyan olmak, havariler zamanından beri, ancak birçok evreden geçtikten ve adım adıim ilerleyen bir eğitimden geçtikten sonra mümkün olabilir. Bu yol hızla ya da yavaşça alınabilir. Ama daima bazı temel öğeleri içermesi gerekir: Tanrı Sözünün bildirilmesi, insanı Hristiyan dinini benimsemeye götüren İncilin kabul edilmesi, inancın dile getirilmesi, Vaftiz, Kutsal Ruhun akması, Komünyonu alma... Kilisenin başlangıcından itibaren İncil daha yeni yayılmaya başlarken erişkinlerin vaftiz edilmesi yaygın bir durumdu. Vaftize hazırlanma devresi çok önemli bir yer tutmaktaydı. Hristiyan olacak kişi Hristiyanlık yaşamını ve Hristiyan inancını öğrenerek Vaftizde, Güçlendiricide ve Efkaristiyada Tanrının armağanını kabul edecek duruma gelmelidir. Vaftize hazırlanma devresi, ya da adayların eğitiminin amacı bir kilise cemaatiyle birleserek ve Tanrının girişimine bir cevap olarak adayların kendi inanç ve dine dönüşlerinin olgunlaşmasını sağlamaktır. Burada eksiksiz bir Hristiyan eğitimi vermek söz konusudur, bu eğitimle öğrenciler Efendileri Mesihle birleşmiş olurlar. Şu halde vaftize hazırlananlar esenlik gizlerini öğrenmek ve İncile uygun şekilde yaşamak ve birbirini izleyen devrelerde kutlanan kutsal ritlerle Tanrı Halkının sevgi, litürji ve iman yaşamına girmek zorundadırlar. Vaftize hazırlananlar zaten Kiliseyle birleşmiş, şimdiden Mesihin evindendirler ve iman, umut ve sevgi yaşamı sürdürmeleri şaşırtıcı değildir. Kilise Ana onlara, simdiden kendininkiymiş gibi özen göstererek sevgisiyle kanatları altına alır. (Katolik Kilisesi Katekizmi 1229, 1247-1249)

 

Katolik Kilisesi Katekizminin de açıkladığı gibi vaftiz töreni yoluyla hristiyan olunur. Vaftiz töreninde imanlı Üçlübir Tek Tanrının, Babai Oğul ve Kutsal Ruhun adına suyla vaftiz edilir. Vaftizden önce ise katekümenlik denilen süreç yeralır. Katekümenlik vaftize hazırlık sürecidir. Katekümenlik süresi vaftiz adayları arasında farklı olabilir, oldukça uzun bir zaman da sürebilir. Katekümenlik sürecinde vaftiz adayının en başta İsa Mesihi ve Onun müjdesini daha iyi tanıması ve anlaması gerekir. Yaşamını tamamen Mesihin öğretisi ve örneğine göre düzenlemesi için hristiyan imanı ve iman yaşamını da tanımalıdır. Temel hristiyan öğretilerini tanımak ve bunlara uyum sağlamak da önemli bir yer tutar. İmanlı kişinin yaşamını bilinçli ve bu temel öğretilerin ruhunda biçimlendirmesi ve Tanrıyı yalnızca dua ve ayinlerde değil, günlük yaşamının bütün boyutlarında da yüceltmesi, Ona hizmet etmesi ve Onun için tanıklık sunması gerekir.

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?