German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 53:

Kitabı Mukaddesinizin, sizi ve beni yaratan Allahın yanında hiçbir geçerliliği olmadığını ispatlarsam, kendi iyiliğiniz için müslüman olur musunuz? (DE)

 

Yanıt: Kitabı Mukaddes mevcuttur ve yüzyıllardan beri sayısız insan tarafından Tanrının Ruhunca vahyedilmiş bir kitap olarak inanılmakta ve okunmaktadır. Bu konuda, internet sayfamızda da mevcut bulunan kitabımızın 1.bölümünde yazmıştık. Kitabı Mukaddeste sözkonusu olan yüzyıllar boyunca çok farklı şartlarda ve edebi formlarda farklı yazarlar ve yazar gruplarınca kaleme alınmış bulunan bir kitaplıktır. Daha sonradan tek bir cilt haline getirilmiştir. İlk başta yahudi halkının dinsel tarih ve deneyimlerini aktaranlar, daha sonra da hristiyan kilisesinin ilk dönem tarihini içeren kitaplar yeralır. Geçerliliğin olup olmaması gibi bir durum yoktur. Kitabı Mukaddeste yeralan kitapların güvenilirliği konusunda eleştirmen araştırmacılar nesiller boyunca çalışmışlardır. Bu tip araştırmaların sonuçları kitaplık raflarını dolduracak kadar çoktur. Asıl önemli olan soru, Kitabı Mukaddesteki yazıların içerdiği mesaja benim nasıl tepki verdiğimdir. Yahudi imanlılar Eski Ahitin yazılarını kendi inançları doğrultusunda yorumlarlar. Biz hristiyanlar ise Eski Ahitin yazılarını, gerçek Mesih ve Tanrıoğlu olarak gördüğümüz İsa Mesihin yaşamı ve öğretisinin ışığında okuruz. Hristiyan imanımıza göre vahiy süreci, Yeni Ahitin (İncil) kronolojik olarak son kitabı ile tamamlanmıştır. Tanrının İsa Mesihte kendini dünyaya tamamen açınlamış olması, başka bir deyimle İsa Mesihte insan olması gerçeğinin ötesinde, hristiyan imanına göre doğaldır ki daha yeni bir vahiy olamaz. (39, 28 ve 47 numaralı sorulara yanıtlarımıza da bakınız.)

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?