German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 55:

Hristiyanlar İsanın doğumunu nasıl görüyorlar? Eğer gayrımeşru çocuk olarak görülüyorsa Meryem neden taşlanmadı ve tapınaktan dışarı atılmadı? Nasıl oldu da bu İsa yetişkin olarak Ferisilerden de böyle saygı gördü ki, tapınaklarda ders verip binlerce insana konuşabildi ve insanlar tarafından Rabbi/Öğretmenim olarak hitap edildi? Gerçek kimliğini gizledi mi? Onu yeniden tanıyamadılar mı? Bu sorular, mevcut İncillere göre nasıl açıklanmaktadır? (DE)

 

Yanıt: Nasıralı İsa hakkında o dönem yahudiliğinden ve daha yakın çağ yahudi kaynaklarından çok çeşitli ancak asla aynı ve ortak olmayan aktarı ve sunumlar vardır. Bu konuda kısa bir özet şu eserde bulunabilir: Jesus Christus 1. Jğdisch im Lexikon religiöser Grundbegriffe: Judentum, Christentum, Islam hg. Von Adel Th. Khoury (Graz, Wien, Köln: Styria, 1987), Spalte 528-531. Eski yahudi kaynaklarındaki eğilim, İsanın zina yapan bir kadının gayrımeşru oğlu olduğu iddiasındadırlar. (Traktat Kallah 51a, ... haçlanmasından kırk gün önce yargılanmasının nedeni açıkça ilan edilmiştir ki, bir şahit aracılığıyla aklanabilsin: Ancak onu affedecek bir neden bulunamadı (b Sanhedrin 43a). İsanın yaşamı ve öğretisi hakkında yakın zamanlarda bir yahudi kaleminden nesnel bir eser Pinchas Lapidenin çalışmasıdır: Der Rabbi von Nazareth, 1974.

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?