German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 58:

Matta 16,18de İsa Petrusu kilisesini üzerine kuracağı Kaya olarak adlandırıyor ve hatta göklerin anahtarlarını ona vereceğini söylüyor... Ancak bir kaç ayet sonra İsa Petrusa Çekil önümden, Şeytan! diyor. Şimdi neye inanmak lazım? Bu Petrus şeytan mı, yoksa göklerin anahtarlarının sahibi mi? (TR)

 

Yanıt: Matta 16,18: Ben de sana şunu söyleyeyim, sen Petrussun ve ben topluluğumu bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek. Ölüler diyarının kapıları: Kötü güçler demektir. Burada kapıların kötü güçleri temsil etmesiyle, insanları önce günah ölümüne sonra da ebedi ölüme çeken kötülüğün güçleri düşüncesi vurgulanmaktadır. Seçilmiş olanları göklerin egemenliğine girebilmeleri için ölümün egemenliğinden, geçici ve en başta ebedi ölümden kurtarmak kilisenin görevidir (bkz. Koloselilere 1,13; 1.Korintliler 15,26; Esinleme 6,8; 20,13). Ölüm şehri gibi Tanrının şehrinin de kapıları vardır ve yalnız layık olanların içeri girebilmesine izin verir (bkz. Matta 23,13). Petrus işte bu kapıların anahtarını teslim alıyor. Yani kilisenin aracılığıyla göklerin egemenliğinin kapılarını açmak ya da kapatmak onun görevi olacaktır.

 

Matta 16,23: Ama İsa dönüp Petrusa şöyle dedi: Çekil önümden, Şeytan! Sen yolumda engelsin. Senin düşüncelerin Tanrı'nın değil, insanın düşünceleridir. Matta 16,21de İsa çekeceği eziyetlerle ilgili ilk duyurusunu yapmıitı ve Kudüse gitmesi ve orada acı çekmesi gerektiğini, evet hatta öldürüleceğini, ancak üçüncü günde dirileceğini belirtmişti. İsa bununla Mesihin görkemli görevi ile (bkz. Habakuk 3,13; 1.Samuel 2,10; Mezmur 2), acı çeken Tanrı hizmetkarının eziyet dolu görevini (bkz. Yeşaya 42,1-9; 49,1-6; 52,13-53,12) birleştiriyor. İsa, havarilerinin imanını ölümü ve dirilişi ile gelecek olan krize hazırlıyor. Petrus, Mesihin gitmesi gereken yolu bilmediği için İsanın acı çekmesi ve eziyetlerle ölmesine engel olmak istemesi nedeniyle tuzak (Yunanca skandalon kelimesinin temel anlamı) durumuna – ve bilmeden de olsa – şeytana yardımcı durumuna düşmektedir. İncilci Matta daha 4,1-10da şeytanın çölde İsayı denemekle acıları çekmekten ve Tanrının hizmetkarının itaat ve tevazusundan vazgeçirmeye çalıştığını bildirmektedir. Petrus ve diğer havariler, İsanın yaşamına kadar kudretini göstereceğini ve düşmanlarını yeneceğini umuyorlardı. İlk olarak Kutsal Ruhun üzerlerine gelmesi ile Petrus ve diğer havariler İsanın acı ve utanç veren ölümü ile haçın ve dirilişin gerçek anlamını kavramaya muvaffak oldular. İsayı havarisi, öğrencisi olarak izleyen ve izlemek isteyen herkes Petrus gibi bu zor ve taşlık yolu gitmesi gerekmektedir, çünkü Mesihin yolu bir hizmet ve eziyet, sıkıntı yoludur. Bu özellikle Kilisede çobanlık görevinde Petrusun ardılı olanlar için de geçerlidir.

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?