German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 59:

Yahuda İşkariyotun öyküsü iki versiyonda anlatılıyor: Matta 27,3-7ye göre Yahuda intihar etti ve Çömlekçi Tarlasını başkahinler satın aldılar. Elçilerin İşleri 1,16-19a göre ise Yahuda bu tarlayı kendisi satın aldı ve orada öldü, ancak intihar etmedi. Bunlardan hangisi doğru olan öyküdür? (TR)

 

Yanıt: İncilde Yahudanın ölümü ile ilgili Matta 27,3-10 ve Elçilerin İşleri 1,18-19da birbirinden farklı iki anlatım vardır. Elçilerin İşlerine göre Yahuda Ahitofel gibi kendini asarak (Eski Ahit, 2.Samuel 17,23) değil, aksine Eski Ahitte Süleymanın Meselleri 4,19da aktarıldığı gibi düşerek ve bazı suçlarla ilgili halk anlatılarında yeraldığı gibi bütün içorganları dökülerek ölmüştür. Kan Tarlası deyimi, İsanın değil, Yahudanın kanıyla ilişkili görülür. Halk dilindeki aktarılardaki bu sapmalardan hainin aniden ve kötü bir ölüm şekline uğradığı anlaşılmaktadır; bu olay daha sonra Kudüste kötü şöhrete sahip Hakeldama yöresi ile ilişkilendirilmiştir.

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?