German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 6:

Allah Teala şeytanı yarattı ve insana musallat etti ise, ona karşı birtakım kuvvetlerle insanı donattı. Allah insanı kurtarmak için insan kılığına girmekten başka çare bulamadı mı? (TR)

 

Yanıt: Kötü ruhların güçleri ve güçsüzlükleri Kutsal Kitapta özellikle İsanın müjdeyi duyurmaya başlamasıyla belirgin hale gelir. Özellikle İncilin Markos bölümü İsanın bütün etkinliğini şeytana karşı bir savaş olarak tanımlar (bkz. İncil, Markos 1,23-28; 1,32-34; 1,39; 3,22-30). İsa ile gelen, Güçlü Olanı yenen, yani Daha Güçlü Olandır. İsada Tanrı Egemenliği başlar, çünkü O, Tanrının kudretiyle cinleri çıkarmaktadır (bkz. İncil, Matta 12,28; Luka 10,17-19; 11,14-20). İsa Mesih kötü güçleri tamamen mağlup ettiği için, cinlerden korkmak hristiyanca değildir. Daha çok geçerli olan şudur: Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız İblis, yutacak birini arayarak kükreyen aslan gibi dolaşıyor. Dünyanın her yerindeki kardeşlerinizin aynı acıları çektiğini bilerek imanda sarsılmadan İblis'e karşı direnin (İncil, Petrusun 1.Mektubu 5,8-9).

 

Kilisenin öğretisi Yeni Ahitin yazılarının tanıklığı ile tamamen aynı çizgidedir. Çünkü insanları kendine esir eden kötülük, (Dualizmin öğrettiği, iyi ve kötü iki Tanrı varmış gibi) Tanrıdan farklı bir kaynakça yaratılmış gibi düşünülemez, aksine bunlar Tanrı tarafından iyi olarak yaratılmış, ancak kendi kararları ile kötü olan varlıklardır. Kilisenin öğretisine göre yalnızca kötülük yoktur, aynı zamanda Kötü Olan da vardır. Böylece katolik öğreti dünyanın çöküntü ve çürümeye yatkınlığı konusunda kutsal yazıların tanıklığını ortaya koymuş olur, diğer taraftan da kötü ruhların anlam ve etkilerini sınırlayabilir: Kötü ruhlar herşeye rağmen Tanrı tarafından yaratılmış, fani ve sonuçta yine Tanrının kudretine tabi varlıklardır. Kötü ve zararlı egemenlikleri İsa Mesih tarafından kırılmıştır ve Kutsal Ruhun etkisiyle de daima yenileceklerdir. Son sözü daima umuda aittir.

 

Günahlı insanları günahtan nasıl kurtarması gerektiğini kim Tanrıya emredebilir, şart koşabilir? Tanrısal sevgiye hiçbir sınır ya da kural konulamaz. Biz yalnızca Tanrının bize Kutsal Kitapta gösterdiği yolu seçmiş olmasından dolayı bu iman gerçeğine şükranla hayranlık duyabiliriz. Bu konuda İncilde Yuhannanın 1.Mektubundan 4,7 ayet ve devamını ve Yuhanna 3,16-21 ayetlerini okumanızı öneririz.

Doğal olarak Tanrının bizleri Tanrısall şekilde sevdiğini anlarız, çünkü bizleri kendi benzeyişinde yaratmıştır. Gerçekten seven, sevdiği ile dayanışma içinde olmayı, ona destek olmayı ister. Tanrı da sevgisinden dolayı, kendi yarattığı insanla, günah dışında herşeyde dayanışma içinde olmayı istemiştir.

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?