German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 64:

Geçmişte İznikte toplanan bir konsilde (o zamana dek 100 kadar olan) İncili 4e indirmişler, bu doğru mu ve doğruysa nasıl oluyor da bugünkü İncil gerçek oluyor? (TR)

 

Yanıt: İznikte (Nikaia) iki kez konsil toplanmıştır; ilki 325 ikincisi de 787 yılında. Bu konsillerin ikisinde de Kutsal Kitapın içeriği konusu tartışılmamıştır. Yeni Ahitte yeralan İncillerle ilgili olarak Kilise, daha ikinci yüzyılda bugün Yeni Ahitte yeralan dört İncilin gerçek olduğu konusunda karara varmıştı. Apokrif denilen, yani gerçek olmayan İncil türü aktarılar da varolmuştur, ancak sayıları yüzden çok azdır. Bu yazınlar daha o tarihlerde gerçek İncillerden sayılmamışlar, reddedilmişlerdir.

 

Modern ve eleştirel Kutsal Kitap araştırmaları, adı geçen bu apokrif eserlerin hiçbirinin Yeni Ahitte mevcut olan yazınlardan daha orijinal olamayacağı konusunda hemfikirdir. Burada apokrif sözcüğü ile tanımlanan şey, bu eserlerin içeriklerinin yalan, sahte ve gerçek imana aykırı oldukları anlamına gelmemektedir. Bkz: F.L. Cross (ed.), The Oxford Dictionary of the Christian Church. Oxford:OUP, 1990. Art. Apocrypha, The; Apocryphal, New Testament, The; Canon of Scripture.

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?