German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 70:

Evlenmek için ideal yaş kaçtır? (TR)

 

Yanıt: Katolik Kilisesinde evlenebilmek için gerekli asgari yaş erkekler için 16, kadınlar için 14tür. Ancak ülkelerdeki ruhani meclisler bazı bölgeler için bu yaş sınırını daha da yükseltebilirler. Bunun gerisindeki sebep ise, evlilik için asgari kaç yaşında olunması gerektiğinin içinde yaşanılan kültüre bağlı olduğu düşüncesidir. Bu nedenle din adamlarının, bulundukları ülkenin geleneklerine uygun evlenme yaşı olarak görülen yaşa erişmemiş olan gençleri evlenmek için bekletmeleri gerekir. Geleneksel kültürlerle kıyaslandığında batı ve bireysel kültürlerinde evlenmek isteyenler akraba ve aile çevresinden daha az yardım bekleyebilirler ve daha çok kendileri gerekli şartları sağlamak zorunda kalırlar. Bu ise daha olgun bir çağa erişmeyi ve daha ileri bir yaşı gerektirir.

 

Katolik öğretisine göre evlilik asıl olarak bir taraftan eşlerin mutluluk ve refahını diğer taraftan da evlat sahibi olunması ve onların yetiştirilmesini hedefler. Evlenmek için ideal yaş konusunda düşünüldüğü zaman çocukların – hem sağlık hem de psikolojik açıdan – refahlarının da gözönünde bulundurulması gerekir. Asla çocuk sahibi olmak istemeyen kişiler, katolik öğretisine göre geçerli bir evlilik yapamazlar.

 

Ancak kendi isteği dışında sebeplerden dolayı (örn. sağlık sorunları ya da ihtiyarlık vb) çocuk sahibi olamayacaksa da evlenebilir. İleri yaşlarda da (örn. ilk eşin ölümünden sonra dul olarak) evlenilebilir.

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?