German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 77:

Bir hristiyanla evli olan müslüman bir kadın Tunuslu akrabalarının evliliklerine lanet getirdiklerini ve bunun da evliliklerinde kavga ve çekişmelere yol açtığını iddia ediyor. Böylesi lanetler hakkında bilginiz var mı? Lanetlerle Kuran arasında bir bağlantı var mı? Böylesi lanetleri ortadan kaldırmak mümkün müdür? (DE)

 

Yanıt: İslam dünyasında yalnızca kırsal kesimlerde değil, şehirliler arasında da batıl inançlar yaygındır. Bütün batıl inançlarda olduğu gibi Doğuda da cadıların bağlamak ve çözmek, ruh çağırmak, hastaları iyileştirmek ve gelecekten haber vermek gibi güçleri olduğuna inanılır. Batıl inançların birçok içeriği Kurana uygun düşmektedir. Örneğin cinlere inanmanın bunda çok büyük bir yeri vardır. İnsanlara hastalık, felaket ve ölüm getirdikleri için cinlerden korkulur. Kötü ruhlardan muska taşımak suretiyle korunur. Birinin içine cin girerse o insan hasta olur. Histeri, epilepsi, melankoli, apopleksi, çırpınma ve aksama rahatsızlığı olanlar için Araplar bağlanmış ya da cin çarpmış ifadesini kullanırlar. Türkler de cine tutulmuş derler. Bunlar yalnızca cinlerin kendilerine hizmet ettiği kişilerce iyileştirilebilirler. Çaresi de ruhlara sorularak tütsü ile, muska ile, dualar ve deyimlerle olur. Başkaları ise cinleri başkalarına zarar vermeye yöneltmek çabasındadır. Bunun için tılsımın yanında büyü de yaparlar. Birçok hastalığın sebebi olarak gözün kötü kudreti, nazar görülmektedir. Ancak kötü söz ve kötü koku da zarar verici olabilirler. Bunlardan kurtulmanın yolları ve çareleri arasında muska ve tılsımların yanında Maşallah kelimesinin kırkbir kere söylenmesi de özellikle kötü söze karşı etkilidir. Bütün bunların yararı olmazsa ya bir şeyhe ya da bir hocaya başvurulur. (bkz. Lexikon der Islamischen Welt (Stuttgart, 1992) Aberglauben maddesi, yazarı: Senay Yola, München)

 

Hristiyan düşüncesine göre Dirilmiş Mesih İsanın her yerde mevcut olduğuna olan inanç ve Kutsal Ruhun etkin olduğu sakramentler ve diğer kilise litürjisi, kutsamalar ve sakramentaller aracılığıyla Mesihle canlı bir birlik batıl inançların her türlü gölgesini yok eder.

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?