German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 84:

Hristiyanlar ikonalar ve heykellere tapıyorlar mı? (TR)

 

Yanıt: Katolik Kilisesi Katekizmi (Din ve Ahlak İlkeleri) On Emir den birincisi hakkındaki açıklamasının dördüncü bölümünde Kendin için oyma put yapmayacaksın başlığı altında şu açıklamaları yapıyor:

 

2129 Tanrısal buyruk insan eliyle yapılmış her türlü Tanrı tasvirini yasaklar. Tesniye Kitabı şöyle diyor: Madem ki, Horebde, ateşin içinden Rab sizinle konuştuğu sırada hiçbir şekil görmediniz, o halde fesada saparak herhangi bir şeklin suretinde oyma put yapmayacaksınız… (Tesniye 4, 15-16). İsraile kendini gösteren tamamen Aşkın Tanrıdır. O her şeydir ama aynı zamanda, O bütün eserlerinin üzerindedir (Sirak 43, 27-28). O hatta yaratılmış bütün güzelliklerin kaynağıdır (Bilgelik 13, 3).

 

2130 Bununla birlikte, Eski Ahitten beri, Tanrı cisimlenmiş Kelâm aracılığıyla esenliğe simgesel olarak götüren resimlerin yapılmasına izin vermiş ya da buyurmuştur: Tunçtan yılan (bkz. Sayılar 21,4-9; Bilgelik 16,5-17; Yuhanna 3,14-15), Antlaşma sandukası ve kerübinler (bkz. Çıkış 25,10-22; 1.Krallar 6,23-28; 7,23-26).

 

2131 Yedinci Ökümenik İznik Konsili (787) cisimlenmiş Kelâmın gizine dayanarak ikona düşmanlarına karşı ikona kültünü savundu: Mesih İsanın, Meryem Ananın, meleklerin ve bütün azizlerin ikonalarının yapılması kabul edildi. Tanrının Oğlu insan bedenini alarak yeni bir resim Ekonomisini (esenlik düzenini) başlatmış oldu.

 

2132 Hıristiyan ikona kültü putları yasaklayan birinci buyruğa aykırı değildir. Nitekim, bir ikonaya verilen onur özgün modele yapılmış olur (A. Basilius, spir. 18,45) ve bir ikonaya saygı gösteren herhangi biri o ikonada betimlenen kimseye saygı göstermiş olur (2. İznik Konsili: DS 601; 2.Vatikan Konsili: SC 126; LG 67). Kutsal ikonalara gösterilen onur yalnız Tanrıya gösterilmesi gereken bir tapınma değil, ama saygıdeğer bir saygı işaretidir:

Din kültü ikonalara gerçekmişler gibi değil de bizleri cisimlenmiş Tanrıya götüren resimler olarak bakar. İkonaya başvurma hareketi ikonanın üzerindeki resimde takılıp kalmaz, o ikonanın temsil ettiği gerçeğe yönelir (A. Aquinolu Thomas, s. Th. 2-2,81, 3, ad 3).

 

İkona kelimesi bu bağlamda heykelleri de kapsar.

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?