German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 88:

İsa incir ağacını neden lanetliyor? Ağacın ne kusuru var? (TR)

 

Yanıt: Yanıt iki aşamadan oluşmaktadır:

 

1. Peygamberlerin sembolik davranışlarının anlamı

Eski Ahitin peygamberleri de (örn. Samuel, 1.Samuel 15,27-28; Şilolu Ahiya, 1.Krallar 11,29-39; ya da sahte peygamber Sidkiya, 1.Krallar 22,11-12)vaazları sırasında dinleyicileri daha fazla etkilemek için değil de, bu sembolik davranışların etkinliği nedeniyle böylesi sembolik davranışlarda bulunmuşlardır: Sembolik işaretle bu işaretin betimlediği gerçeklik arasında gerçek bir ilişki kurulur, öyle ki bahsedilen gerçeklik, sembolik işaret gibi geri dönülmez şekilde gerçekleşmiş olur. Bu davranış pratikte Eski Ahitin bütün büyük peygamberlerinde bulunur: örn. Tanrı tarafından görevlendirilişi yaşamının kaderini belirleyen (Hoşea 1-3) tamamen böylesi sembolik bir davranışla şekillenen Hoşeada olduğu gibi; daha nadir olarak (örn. Yeşaya 20) ve çocuklarına verdiği sembolik isimlerle Yeşayada (Yeşaya 7,3; bkz. 10-21; 8,1-4; 8,18) olduğu gibi. Yeremya da çok sayıda sembolik davranışlarda bulunur ya da ima eder; Hezekiel de sembolik davranışlarda bulunur. Hoşea gibi kendi uğradığı denemeleri sembolik, betimsel olaylar olarak yorumlar. Sembolik davranışlar, İsa tarafından lanetlenen incir ağacında olduğu gibi (Matta 21,18-19; Markos 11,12-14.20-24) Yeni Ahitte de (İncil) görülmektedir.

 

2. İncir ağacının İsa tarafından lanetlenmesinin anlatımı

Geçmişin peygamberleri gibi İsa da burada incir ağacını verimsiz olan ve bu nedenle cezalandıran İsraili temsil eden sembolik bir davranışta bulunuyor. İncir ağacı yeterli su ve biraz gübre olduğu zaman kuru ve taşlık yerde de yetişir, bu nedenle verimsiz bir incir ağacı haklı bir kızgınlık nedenidir. Elbette ki burada sözkonusu olan sanki özgür irade sahibi bir varlıkmış gibi bir ağacı lanetlemek değildir. Sözkonusu olan bu ağaçla belki de yeterince ilgilenmemiş olan insanlar da değildir. Burada asıl sözkonusu olan bütün sambolik davranışlarda olduğu gibi sembolün anlamıdır. Sözkonusu olan İsanın dinleyicilerinin arasında gerçek imanın olmamasıdır. Matta İncilindeki metin İsayı burada cezalandırıcı bir sertlikte göstermektedir.

 

Markos İncilinde buna paralel olarak yeralan metin (11,12-14.20-24) bu konunun yazar tarafından nasıl, gördüğü bağlamda, iki aşamalı olarak dahil edildiğini göstermektedir: önce lanetleme, ardından ağacın kuruması – bu imanlı duanın, dileğin etkinliğini göstermek isteyen bir ektir.

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?