German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 9:

Dünya hayatının nizamı insanın yaptıklarından sorumlu olması esasına dayanır. Yoksa nizam ve intizam olmaz. Bir tek insanın bütün insanların ıstıraplarını çekmesiyle, bütün insanların kurtuluşunu temin etmesi tuhaf olmaz mı? (TR)

 

Yanıt: Tanrı bütün insanlara İsa Mesihte ve İsa Mesih aracılığıyla kurtuluşu teklif eder. Bunu özellikle yazıyorum: teklif eder. İnsan bu teklifi kabul edip etmemekte özgürdür. Teklifi kabul ederse, bu kurtuluş armağanının onda gerçekliğe dönüşmesi için bütün (onu engellemek isteyen) güçleri de aşması gerekir. İsa Mesihten, kendisine, yüreğine, ağzına ve ellerine egemen olmasını, inatçılığını itaate dönüştürmesini ve böylece imanlıyı Mesihe layık ve Tanrının hoşuna gidecek bir hale getirmesini diler, yani bu şekilde kurtulur.

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?