German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 90:

Hz. İsa İncilde diyor ki, İnsanoğluna karşı bir söz söyleyen, bağışlanacak; ama Kutsal Ruha karşı bir söz söyleyen, ne bu çağda, ne de gelecek çağda bağışlanacaktır (Matta 12,32). Ruh Oğuldan üstün mü? Hani üçünün de cevheri aynıydı? (TR)

 

Yanıt: İnsan İsanın Tanrılık onuruna karşı yanlış yaparsa, Onun insan bedeni almasıyla İnsanoğlu olarak gözlenmiş olması nedeniyle affedilebilir; ancak insanın affedilmeyeceği şey gözlerini ve yüreğini, İsanın yerine getirdiği Kutsal Ruhun apaçık belli olan işlerine kapatmasıdır. Tanrıya düşman güçlerin sürüklemesine uyduğu ve böylece İsayı Tanrıyla karşı karşıya getirme çabası olduğu için, Tanrıya yönelik olan tapınmayı reddeder ve esenliğin, kurtuluşun dışında kalır, bkz. İbranilere Mektup 6,4-6; 10,26-31.

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?