German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 99:

Papa yanılmaz ise neden halefini kendisi seçip en doğru işi yapmıyor? (TR)

 

Her iki soruyaYanıt: Soruyu soranın kitabımızın 6. bölümü III. Hristiyan bakış açısı başlığının 1.2 altbaşlığında katolik öğretisinin özel olarak kilise ve öğreti yapısı hakkında açıklamaları dikkatle okumasını tavsiye ederiz. Kompendium des Katechismus der Katholischen Kirche (Katolik Kilisesi Katekizminin küçün versiyonu – 2005 Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano, Almanca: Pattloch Verlag, Münih) adlı eserde soruların yanıtlanması ile bağlantılı şu ifadeleri buluruz:

 

182. Papanın görevi nedir?

Roma Episkoposu ve Aziz Petrusun ardılı olan Papa, Kilisenin birliğinin kalıcı görünür ilkesi ve temelidir. Papa, Mesihin vekili, Episkoposlar Birliğinin başı ve tüm Kilisenin çobanıdır. Makama Tanrısal lütuf tarafından atandığı için bütün Kilise üzerinde en yüksek, tam, bölünmez ve genel yetkiye sahiptir.

 

183. Episkoposlar Birliğinin görevi nedir?

Episkoposlar Birliği yetkisini – daima Papa ile birlik içinde – kullandığı için aynı şekilde Kilise üzerinde en yüksek ve tam yetkiye sahiptir.

 

184. Episkoposlar öğreti konusundaki görevlerini nasıl yerine getirirler?

Episkoposlar Papa ile birlik içinde havarisel imanın gerçek ve yetkiyle donatılmış tanıkları olarak herkese sadakat ve tam yetki ile İncili vazetmekle görevlidirler. Doğaüsti iman anlayışıyla Tanrıhalkı diri öğreti makamının yönetimi altında Kilisede imanı kaybolmaz bir şekilde korurlar.

 

185. Öğreti makamı ne zaman yanılmazdır?

Öğreti makamı Papa Kilisenin başçobanı olarak yetkisiyle ya da Episkoposlar Birliği Papa ile birlik içinde ve özellikle ekümenik bir konsilde iman ya da ahlak konusunda kesin ve bağlayıcı bir ifade duyurdukları zaman yanılmazdır. Öğreti makamı aynı şekilde Papa ve episkoposlar birlik ve uyum içinde bir öğretiyi kesin ve bağlayıcı olarak duyurdukları zaman da yanılmazdır. Her imanlı böylesi öğretileri iman itaati içinde kabul etmelidir. (Kompendium des Katechismus der Katholischen Kirche)

 

Bu metinlerden Kilisenin Papalık öğreti makamının yanılmazlığı kavramından ne anladığı ve ne anlamadığı belli olur. Papanın ardılını kendi seçmesi geçerli Kilise Hukukunun kurallarına aykırı düşerdi ve asla yanılmaz bir karar olmazdı.

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?