German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 290:

Yuhanna İncil’inin 16. bölüm 7. ayetinde kast edilen “Yardımcı” kimdir? Orada “Size gerçeği söylüyorum, benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem, Yardımcı [Tesellici] size gelmez. Ama gidersem, O’nu size gönderirim.

     

Cevap: Yunanca olan asıl metinde parákletos sözü bulunmaktadır bu da Türkçe “Tesellici” veya “Yardımcı” anlamına gelir. Bu söz Yuhanna İnciline göre Kutsal Ruh’u ifade etmektedir. Bunu daha iyi kavrayabilmek için şu metinler yardımcı olabilir:

Yuhanna 16,8: Parákletos, yani Kutsal Ruh, yüceltilen İsa’nın göndereceği Kutsal Ruh, kendi tanıklığını İsa’nın tanıklığıyla birleştirecek (Yuhanna 3,11), böylece Kurtarıcının adil meselesi imanlıların gözünde belirginleşecektir.

Yuhanna 16,9: İmansızlık dünyanın günahıdır (Yuhanna 8,21.24.26.46; 15,22). Parákletos günahı ışığa çıkaracaktır. 

Yuhanna 16,10: Parákletos, yani Kutsal Ruh, İsa’nın kendini Tanrı’nın Oğlu olarak nitelemesinin haklı olduğunu ortaya çıkaracaktır (karş. Yuhanna 10,33). Bunun kanıtı İsa’nın Baba’ya gitmesidir (Yuhanna 13,1); Bu O’nun ilahi aslını ve ilahi doğasını gösterecektir (Yuhanna 6,62).

Yuhanna 16,11: Parákletos, yani Kutsal Ruh, Mesih İsa’nın ölümünün anlamını – dünyanın egemeninin (Şeytan) yenilgisini ve mahkum edilmesini – gösterecektir. 

Yuhanna 16,13: “ne gelecek”: İsa’nın ölüm ve dirilişinden doğan yeni dünya düzeni gelecektir.

Yuhanna 16,15: Parákletos, yani Kutsal Ruh, İsa’nın sırlarını doluluğunu açıklayarak yüceltilmesini sağlayacaktır. İsa’nın kendisi Baba’yı yüceltmektedir (Yuhanna 17,4). O halde vahiy tamamen birdir; Baba’da başlangıcını alır, Oğul aracılığıyla işler, Ruh’ta Oğul ve Baba’nın yüceliği için mükemmelliğine erişir. 

Bu konuyla ilgi daha fazla bilgi için bu web sayfasında (www.islamacevaplar.com) Soru ve Cevaplar kısmında No. 45, 49 ve 69 bakmanızı tavsiye ederiz.

Ayrıca Katolik Kilise Din ve Ahlâk İlkeleri No. 691-701 (http://www.vatican.va/archive/ccc/index_ge.htm) “II. Kutsal Ruh’un adı, sembolleri ve adlandırmaları” adlı kısmı okumanızı tavsiye ederiz.

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?