German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 294:

Kutsal Kitap’ın dünyanın 6000 yaşında olduğunu söylediği doğru mudur? Şimdiye kadar bu soruya net bir cevap bulamadım.

     

Cevap: 6000 sayısı genellikle irlandalı-angliken Armagh Episkoposu James Ussher’in (15812-1656) eserlerine dayanır. O yaşadığı dönemde çok önemli ve saygı değer bir ilahiyatçıydı ve dini konularla ilgili bir sürü eser yazmıştır. O dünya kronolojisiyle ilgili düşüncelerini Kutsal Kitap metninin doğruluğunu kanıtlamak üzere nerede bununla ilgili bilgiler varsa kıyaslamak kaydıyla bir sürü kaynak araştırmıştır ve bu şekilde onun düşüncesine göre kesin bir tarihle dünyanın yaratılmışlık tarihini hesapladığı kaidesine varmıştır. Onun için bu tarih “Mesih’ten Önce (M.Ö.) 23 Ekim 4004 gecesidir”. “Yaratılışın kronolojisini” bulma deneyimleri o çağda pekte garip bir şey değildi. O zamanda bu tür deneyimler çok önemsenen bilimsel çalışma olarak saygınlık kazınmış olmalarına rağmen günümüzde böyle bir “kronoloji” hiç bir ilgi bulmayacaktır. Çağımızda bulunan Hristiyan araştırmacıları modern bilimlerin dünyadaki yaşamın gelişimiyle ilgili bilgileri ve buna bağlı olarak dünyanın gerçek yaşıyla ilgili bulguları kabul etmekte herhangi bir zorluk çekmezler. Günümüzde Jeologlar büyük bir ihtimalle dünyanın 6000 yılından daha çok milyonlarca yıl yaşında olduğundan emindirler. Usser’in Kutsal Kitap’ı içinde kesin dünya tarihi ve dönemlerine ait güvenilir bilgilerin bulunduğu, böyle bilgilerin edinebileceği bir tarihsel kaynak olarak kullanması bugünkü Kutsal Kitap araştırmacıları tarafından kabul edilmeyecek bir durumdur. Kutsal Kitap’ta bulunan tarihi ve fen bilgileri o zamanın bilgi seviyesi dâhilindedir. Kutsal Kitap’ın mesajının dini ve ruhani bilgileri bunun aksine zamansız anlam taşırlar.

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?