German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

SORU 300:

Hâkim olan Tanrı’nın ölümden sonra bir Katolik’e (Katolik inancına bağlı bir kişiye) soracağı en önemli soru hangisidir?


Cevap:

Hristiyan inancına göre herhangi bir soru önceliği yoktur. Tanrı adil ve merhametlidir ve O bütün insanları adalet ve merhamet ile yargılayacaktır. Adalet mantıklıdır ve insanlara bağışlanan akıl vasıtasıyla kontrol edilerek değerlendirilebilir. Her insani canlı ölümden sonra saf cömertlik ve gerçek olan Tanrı’yı görecektir. Eğer kötü ve yalan, cömertlik ve gerçekle karşılaşırsa bu acı dolu bir deneyim olabilir. Bizler, Tanrı’nın, bizim için belirlediği ideallerinden uzaklaştığımızı gösteren mahkeme ve cezaya tabi olacağız. İşte bu Tanrı mahkemesinin gerçeğidir, ama yalnızca bu kadar da değildir. Tanrı’nın merhameti, O’nun günahkârlığımıza karşı olan haklı öfkesini dağıtır; Tanrı’nın ilahi merhameti bizim hayal edebileceğimizden daha fazladır ve dünyevi bir hâkimin olabileceğinden daha çok cömerttir.

Yeni Ahit mahşerde bize yöneltilecek cevaplandırmamız gereken soruların bir dizinimini bize sunar. Tanrı adildir bu yüzden insanlar yaşamlarında neyi doğru ve gerçek anladıklarına göre yargılanacaklardır: Bu da kişisel bir muhasebedir. Yalnızca Tanrı her insanın kalbinin derinliklerine inen ve böylece doğru ve yükümlülükle kabul edileni bilebilir. En son muhasebeyle ilgili en iyi tasvir bize Matta İncili’nde sunulmaktadır (Matta 25,31 sonuna kadar).

Oradaki tasvir bizden Tanrı’nın sevgisini ve fedakârlığını tatbik ettiğimizin ve muhtaç olan insanlara yardım edip etmediğimizin muhasebesini yapmamızı talep eder. Bunu yaptıklarını anlayanlar aslında diğer insanlara yardım ederek Tanrı’ya hizmet ettiklerini bilirler. Hatta bu eylemlerini Tanrı’ya hizmet olarak algılamayanlar da bilmeden Tanrı’ya hizmet ederler ve onlar ebedi yaşamın sevincine katılacaklardır.

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?