German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 302:

İsa Yeni Ahit’in neresinde net bir şekilde Tanrı ve O’nun ibadet edilmeğe değer olduğunu söylemektedir?


Cevap:

Bu soruyu doğru bir şekilde yanıtlayabilmek için iki şeyi dikkate almak gerekir. Birincisi: Sünni Mezhebinde İslam anlayışının Muhammed’in aktarılan sözlerine dayandığı gibi Hristiyanlık İsa’nın sözlerine dayanmaz. Hristiyanlık Tanrı’nın tarihte İsrail halkına etkin olduğunu, böylece kendi isteğini ve insanlar için nasıl hazır olduğunu açık bir şekilde belirttiğine inanır. İsa Mesih aracılığıyla, O kendi özünü şiddetle kendini kabul ettirmesi gereken birisi olarak değil, ama ölümü yenebilen merhamet ve sevgi olarak şüphesizce göstermiştir.

İkincisi Hristiyanlık için Tanrı vahyini tarihin akışında daha derin bir şekilde anlamak çok ömlidir. Buna göre soru şudur: Üçlüblirlik inancı ve buna bağlı olarak, yani İsa’nın Tanrı olduğuna inanç, Yeni Ahit’in hangi sözlerine dayandırılarak Hristiyanlık geleneği sürecinde geliştirilmiştir? Bu inancın içeriği Tanrı’nın İsa’da kendini gerçekten ve kati olarak merhamet, sevgi ve ölümü yenebilen olarak göstermiş olmasıdır. Bundan dolayı Mesih İsa hakkındaki ilk tanıklıklar olan ve Yeni Ahit’in ilk metinleri burada çok önemlidir. Çünkü bu metinler O’ndan bizim için ölen ve Tanrı tarafından ölüler arasından diriltilen olarak bahsetmektedirler. Daha İsa’nın ölümünden birkaç yıl sonra sağlam iman tanımlamaları olarak karşımıza çıkmaktadırlar (Korintlilere 1. Mektup 15,3-3). İsa’nın yaşamından bahseden ilk metinler çarmıha gerilmeyi ve ölülerden dirilişi merkez olarak alırlar. İsa aracılığıyla Tanrı insanlara yalnız önemli bir mesaj göndermemiş aynı zamanda İsrail halkına ait bütün ümitler gerçekten hahikate erişmişlerdir. Tanrı’nın kendisi, İsa’da insanlara etkin olmuştur ve buda O’nun etkinliği içinde kin ve düşmanlığın geride bırakıldığı yeni bir dünya sözüdür. 

İşte bu İsa’nın etkin olduğunda ortaya attığı iddiasıydı. Bu yüzden Eski Ahit’teki Tanrı adlarından YAHWEH anlamına karşıt olan “Rab” sözüyle İnciller İsa’yı anarlar (Luka 2,11 ve 24,24). Eğer Tanrı’nın kendisi İsa aracılığıyla etkin ise ve özünün nasıl olduğunu söylüyorsa o zaman İsa ve Baba aynı birden olmaları gerekir - İşte bu da Yuhanna İncili’nin ana mesajıdır. (Yuhanna 14,9 karş. Yuhanna 1,14; 8,19; 12,45).

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?