German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 144:

Dinlerarası diyalog hakkında ne düşünüyorsunuz? (TR)

 

Yanıt: Dinlerarası diyalog farklı dinlere mensup imanlıların özgür ve açık bir ortamda biraraya gelmeleridir. Bu, işbirliği olanaklarını bulmak umudu ile karşısındakini dinlemek ve onun dinini anlamak çabasıdır. Diyalog, karşı tarafın da bu amaçları paylaştığı ve karşılık verdiği umuduna dayanır. Gerçek diyalog tek yönlü bir yol değildir, aksine bütün taraflardan açıklık, dinleyiş ve aktif katılım gerektiren çok yönlü bir olaydır. (Francis Arinze, Begegnung mit Menschen anderen Glaubens, München/Zurich/Wien, 1999, S.10)

 

Her türlü diyalog için çok önemli olan dinlemektir. Bu aynı zamanda en zor olanıdır. Bu ise ancak karşımdakine değer veriyorsam, ona ve inancına, ibadetine, yaşam şekline saygı gösteriyorsam ve daha yakından tanımak istiyorsam, bunun için zaman harcamaya değer olduğuna inanıyorsam mümkündür. Güven ortamı yaratmanın en iyi yolu yalnızca dinlemek, birbirini anlamaya çalışmak ve anlaşılamayan bir şey olduğunda sormaktır. Diyalogda anlama çabası metinleri okuma metodunu aşar, çünkü diyalog canlıdır ve bu şekilde canlı, önceden tahmin edilemeyen, sorular ve yanıtlardan oluşan bir süreç gelişebilir. Bu soru ve yanıt süreci her iki tarafa da eleştirel açıdan soru yöneltebilme ve kendi inancını ve bakış açısını mümkün olduğunca anlaşılır bir şekilde sunabilme hakkını verir.

 

Papalık Dinlerarası Diyalog Komisyonunun önemli bir belgesi diyalogu şu tür ve düzeylere bölerek tanımlar:

- Yaşam diyaloğu

- Etkinlik diyaloğu

- Teolojik paylaşım diyaloğu

- Ruhsal deneyim diyaloğu

 

Kilisenin görevinin bir parçası olarak dinlerarası diyalog, kilisenin İncilin mesajını bütün halklara duyurma görevini ortadan kaldırmaz. Hristiyanlık dışı dinlere karşı saygıya dayalı bir tutum, güven ve anlayış dolu bir iletişim için insani önşartı oluşturur. Kilise 2. Vatikan Konsilinde diğer dinlerde gerçek ve kutsal olan şeylerden hiçbirini reddetmediğini resmen ilan etmekle, yalnızca diyalog kurmaya hazır olduğunu göstermemiş, aynı zamanda bütün teolojik iman açıklaması ve ifadesine temel teşkil eden Tanrısal deneyime imanla açık oluşu da diyalog için ortak temel olarak işaret etmiştir. Her ikisi de – diyalog ve misyon – kilisenin görevinin vazgeçilmez, birbirleriyle bağlantılı ve birbirini şekillendiren öğeleridir.

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?