German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 152:

Armageddon nedir? (TR)

 

Yanıt: İncilde Yuhannanın Vahyinde bir tasvir şöyledir: Bundan sonra ejderhanın ağzından, canavarın ağzından ve sahte peygamberin ağzından kurbağaya benzer üç kötü ruhun çıktığını gördüm. Bunlar, mucizeler yapan cinlerin ruhlarıdır. Gücü her şeye yeten Tanrı'nın büyük gününde olacak savaş için bütün dünyanın krallarını toplamaya gidiyorlar. ‚İşte hırsız gibi geliyorum! Çıplak dolaşmamak ve utanç içinde kalmamak için uyanık durup giysilerini üstünde bulundurana ne mutlu! Üç kötü ruh, kralları İbranicede Armagedon denilen yerde topladılar (Vahiy 16,13-16).

 

Armagedon, yani Megidonun dağı. Karmel sıradağlarının sınırındaki düzlükte yeralan bu şehir Kral Yoşiyanın yenildiği yerdi (2. Krallar 23,29vd); burada toplanmış olan orduların çöküşünün sembolü olarak kaldı, (bkz. Zekeriya 12,11). Zekeriya 12,14teki toplanma ise Mesih tarafından bozguna uğrayacak olan putperest halkların toplanmasını kasteder.

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?