German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

Soru 179:

Cinlerin önderi Beelzebub kimdir? (TR)

 

Yanıt: Ferisilerin dilinde Beelzebub, İsanın cinleri çıkarmasına yardım ettiğini iddia ettikleri cinlerin önderinin adıydı (bkz. Markos 3,22vd, Matta 10,25). Elyazmaları bu isimle ilgili üç yazılış şekli ortaya koyarlar: Beelzebul (çoğul olarak), Beezebul ve Beelzebub. Etimoloji ve anlam açısından bu terim kesin değildir.

 

Bize ulaşınız

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

Yazıcılar hakkında bilgi?